Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků na cestovní medicínu. Proto Vám doporučujeme objednat se na odbornou konzultaci k lékaři do Očkovacího centra Avenier.

Povinná očkování

Žlutá zimnice

Základní očkování pro destinaci

Břišní tyfus
Tetanus
Žloutenka typu A
Žloutenka typu B

Další doporučená očkování

Dětská obrna
Cholera
Kapénkové infekce
Malárie
Pravidelné očkování
Vzteklina
Kde očkujeme?

Povinná očkování

Žlutá zimnice se v této zemi vyskytuje endemicky. Preventivní vakcinace všech cestovatelů starších devíti měsíců je významným faktorem ochrany před touto nebezpečnou infekcí přenášenou komárem. O rizicích a další formě ochrany v konkrétní oblasti Vašeho pobytu s Vámi zkonzultuje lékař centra Očkování a cestovní medicíny, který provede aplikaci vakcíny i nezbytný zápis do mezinárodního očkovacího průkazu.

Požadavky země na povinnost očkování žluté zimnice se mohou měnit na základě uvážení místních orgánů. Doporučujeme cestovatelům před cestou do cílové země ověření informací na příslušném konzulátu nebo velvyslanectví.

Základní očkování pro každého cestovatele

Očkování proti břišnímu tyfu se provádí jednou vakcínou, která poskytuje ochranu na 3 roky. Přeočkování se provádí pouze v případě potřeby. 

Proti tetanu, jehož původce se vyskytuje celosvětově, se v ČR očkuje v rámci pravidelného očkování. Přeočkování se provádí po 10 - 15 letech, u osob nad 60 let věku po 10 letech.

Proti žloutence typu A lze očkovat samostatně dvěma dávkami s minimálním odstupem 6 měsíců (1 dávkou před odjezdem), ochrana je dlouhodobá. Očkovat je možné také kombinovanou vakcínou proti typům A a B třemi dávkami (2 před odjezdem), ochrana je dlouhodobá až doživotní.

Žloutenku typu B lze očkovat samostatně třemi dávkami nebo kombinovanou vakcínou proti typům A a B třemi dávkami. Po třech dávkách je ochrana dlouholetá, pravděpodobně doživotní. Před odjezdem do zahraničí jsou nutné 2 dávky.

Další doporučení

Přenosná dětská obrna se v této zemi nevyskytuje. Přijíždíte-li však z endemické oblasti (Pákistán, Afghánistán, Nigérie), kde jste trávili 4 a více týdnů, může být po Vás záznam o platném očkování vyžadován.

Cholera se v této zemi nevyskytuje, nicméně jedná se o zemi s nižším hygienickým standardem, což se u cestovatelů projevuje častými nepříjemnými zažívacími problémy. Vakcína proti choleře poskytuje zároveň i zhruba šestiměsíční ochranu proti většině cestovatelských průjmů.

Kapénkové infekce – cestujete-li letadlem nebo jinými prostředky hromadné přepravy, zvažte očkování proti meningokokovým a pneumokokovým nákazám, proti chřipce, spalničkám nebo planým neštovicím. Tyto nemoci se přenáší vzduchem a vyskytují se celosvětově, některé celoročně a jiné sezónně.

Malárie se v této zemi vyskytuje endemicky. Rozhodnutí ohledně druhu a způsobu antimalarické chemoprofylaxe patří plně do kompetence odborníků na cestovní medicínu – závisí např. na přesné oblasti pobytu, ročním období, délce pobytu, aktuální klimatické situaci, plánovaných aktivitách a výletech, základním zdravotním stavu cestovatele, vyspělosti antimalarických programů v dané zemi, účinnosti resp. rezistenci vůči některým typům léků atd. 

Pravidelná očkování – zkontrolujte si platnost pravidelných očkování (tetanus, záškrt, spalničky, příušnice atd.). V případě potřeby Vám poradí lékař centra Očkování a cestovní medicíny, která očkování je potřeba obnovit.

Očkování proti vzteklině je doporučeno především pro cestování do přírody v odlehlejších oblastech nebo na venkov, při plánovaných výletech na kole nebo do jeskyní a pro dlouhodobější pobyty. Základní očkování se provádí třemi dávkami, první přeočkování je po jednom roce, poté každých 5 let.

Peru je stát v Jižní Americe, jeho sousedy jsou Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie a Ekvádor. V Peru žije přibližně 28 miliónů obyvatel. Peru leží na západním pobřeží jihoamerického kontinentu a může se pochlubit poutavou historií, neboť na jeho dnešním území, ve městě Cuzco, se nacházelo sídlo mocné Incké říše. Nejznámější památkou, připomínající tuto největší říši předkolumbovské Ameriky, je město Machu Pichu, jeden ze sedmi nových divů světa, ležící vysoko v horách nad údolím řeky Urubamba. Kromě kulturních památek disponuje Peruánská republika nádhernou rozmanitou přírodou, tvořenou nížinou při březích Tichého oceánu, velehorskými Andami a tropickými pralesy Amazonie.
Před cestou do Peru je vhodné ověřit si platnost očkování proti tetanu a dalších očkování z dětství (např. spalničky, příušnice, záškrt). 
Cestovatelům do Amazonie se doporučuje očkování proti žluté zimnici. Tuto nemoc přenáší komáři. Očkování je aplikováno v jedné dávce a chrání celoživotně. Cestovatelům dále doporučujeme očkování proti žloutenkám typu A + B a očkování proti břišnímu tyfu. Žloutenka typu A a břišní tyfus jsou onemocnění, která se přenáší kontaminovanými potravinami a vodou.
Doporučená očkování jsou závislá na délce pobytu, charakteru cesty a navštívených lokalitách, ve kterých se budete pohybovat.
Cestovatelům baťůžkářům, kteří budou cestovat po vlastní ose, doporučujeme očkování proti choleře v nápoji. 
Vzhledem k velké kumulaci osob (místních i cestovatelů z různých oblastí) je vhodné zajistit si očkování proti meningokokovým a pneumokokovým infekcím. Tyto infekce se přenášejí vzdušnou cestou, větší riziko je při bližším kontaktu s lidmi hlavně v uzavřených prostorech (vlaky, letadlo, autobusy apod.). Očkování proti vzteklině je doporučeno především při pobytu v odlehlejších oblastech nebo na venkově. 
Riziko malárie je v této zemi vyšší v době dešťů, hlavně v pralesích v amazonské oblasti. Kvůli možnému výskytu různých infekcí přenášenými členovci (např. dengue, chikungunya, apod.) je dobré chránit se repelenty, oblečením a ev. spát pod moskytiérou. Ohledně užívání tabletek na prevenci malárie je dobré se poradit s lékařem v očkovacím centru.
Lékař centra Očkování a cestovní medicíny Avenier Vám zkontroluje platnost Vašich očkování, sestaví Vám individuální očkovací plán a poradí s ochranou Vašeho zdraví na cestách, včetně vybavení cestovní lékárničky a použití doplňkového sortimentu.
Doporučeným obsahem lékárničky mimo léků, které pravidelně užíváte, jsou např. náplasti, probiotické přípravky, léky proti průjmům, léky na teplotu, dezinfekce na kůži apod.  Před Vaším odjezdem si také zajistěte cestovní zdravotní pojištění.
Každý cestovatel by navíc měl dodržovat základní hygienická pravidla: nestravovat se na ulicích, pít balenou vodu, používat ji i na čištění zubů, nenechat si přidávat led do nápojů, nedoporučuje se konzumace potravin od drobných prodejců na ulici. Ovoce si vybírat jen takové, které lze oloupat, a zeleninu omývat v balené vodě, bezpečnější je konzumovat ji dušenou.

Souhlasím Více informací

Tento web ke své funkčnosti používá cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.