Avenier

Společnost Avenier a.s. provozuje širokou síť center očkování a cestovní medicíny po celé České republice. Jeden z hlavních cílů je zvýšení proočkovanosti naší populace. Profesionálně vybavená centra nabízí svým klientům veškerý dostupný sortiment vakcín pro očkování do zahraničí a pro ČR. Důraz je kladen především na spokojenost a individuální potřeby klientů.

Historie

Společnost Avenier a.s. vznikla již v roce 2007 se záměrem uspokojit potřeby v oblasti očkování v České republice. Během uplynulých let jsme dokázali vybudovat přes 20 moderně vybavených center a navázat důvěrný vztah s více než 150 000 klienty po celé České republice.

Certifikovaná pracoviště

Očkovací centra Avenier jsou držiteli celosvětově uznávané certifikace kvality TUV ISO 9001. Potvrzení o udělení certifikace naleznete zde.

Odborný garant očkovacích center Avenier

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS, se specializuje v oborech epidemiologie, prevence a kontrola infekčních nemocí, cestovní a tropická medicína. Je vedoucím lékařem očkovacího centra v Ostravě - Hrabůvce a odborným garantem celé sítě center.

 • Od roku 2004 vede neziskovou mezinárodní humanitární organizaci International Humanity a o dva roky později byl zvolen prezidentem Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny.
 • Je autorem více než 350 vědeckých a odborných publikací, včetně vysokoškolských učebnic a skript.
 • Jeho práce byly citovány v 270 publikacích. Je prvním autorem nebo spoluautorem 12 knižních titulů s ISBN.
 • Mezi nejčtenější patří monografie Ochrana zdraví na cestách.
 • Jako lékař absolvoval několik zahraničních humanitárních misí v rozvojových zemích, včetně oblastí zasažených tsunami. Je vedoucím projektů humanitární a rozvojové pomoci v Asii, Africe a Latinské Americe a spoluzakladatelem Česko-Slovenské kliniky poskytující bezplatnou zdravotní péči v Nepálu.
 • Je aktivním cestovatelem, navštívil 70 zemí na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy.
 • Je také autorem 10 cestopisů publikovaných v časopisech Cestovatel, Diastyl a Cestopisy.

Tým lékařů

Očkovací centra Avenier disponují týmem zkušených lékařů s více než 10-letou praxí v oblasti preventivní medicíny pod vedením doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, FRCPS (Medical Director center Očkování a cestovní medicíny). Celý tým garantů, lékařů i sester a odborného personálu si můžete prohlédnout v záložce náš tým

 • Naši lékaři jsou uznávanými odborníky v oborech hygiena a epidemiologie, podíleli a podílejí se na tvorbě programů v oblasti prevence a kontroly infekčních i neinfekčních nemocí.
 • Mají za sebou desítky přednášek a publikací pro odbornou i laickou veřejnost, vedou výuku na různých stupních odborného vzdělávání zdravotníků od vyšších odborných zdravotnických škol přes zdravotnické a lékařské fakulty až po doktorandy postgraduálního studia.
 • Vedle českých vysokých škol přednášejí lékaři očkovacích center i na třech zahraničních univerzitách. Jsou členy redakční rady třech odborných časopisů, z toho ve dvou případech se podílejí na jejich vedení.
 • Patří mezi aktivní členy několika českých i zahraničních lékařských společností a České lékařské komory. Desítky jejich odborných článků a citací se objevily také v zahraničních odborných časopisech. Jsou autory odborných knih i vysokoškolských skript.
 • Podíleli a podílejí se na organizaci kongresů, konferencí a seminářů pro lékaře a další zdravotníky v oblasti preventivní medicíny. Byli zapojeni do řešení desítek grantů a programů podpory zdraví. Jejich názory se pravidelně objevují v tištěných i elektronických médiích při řešení aktuálních odborných témat.
 • Naši lékaři zodpoví Vaše dotazy v oblastí cestovní medicíny a imunologie, ale jsou především zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb. 

Možnosti objednání

 • Zákaznická linka 545 123 321, obsluhovaná proškolenými konzultanty je určena klientům, kteří si chtějí objednat očkování v kterémkoliv centru nebo zjistit základní informace týkající se očkování. Konzultanti zákaznické linky nejsou lékařským personálem, tudíž disponují pouze omezenými možnostmi informací.
 • Online rezervační systém usnadňuje a urychluje objednání se na očkování nebo konzultaci s lékařem v libovolném městě a dle vámi požadovaného termínu. Objednat se můžete zde.