Příspěvky pojišťoven

Všechny níže uvedené informace jsou informativního charakteru, platnost příspěvků a podmínek čerpání si ověřte u svých pojišťoven.

Příspěvky zdravotních pojišťoven:


Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Nemoc Výše příspěvku Věková hranice a omezení
Chřipka 200 Kč až 300 Kč děti do 18 let 300 Kč, dospělé osoby do 65 let 200 Kč
Klíšťová encefalitida  až 700 Kč děti a dospělí do 50 let
Virová hepatitida A 500 až 1 000 Kč děti do 18 let 1 000 Kč, dospělí od 18 let 500 Kč
Virová hepatitida B nebo kombinace A+B 500 Kč typ B a A + B - od 18 let
Plané neštovice až 1 000 Kč děti i dospělé osoby
Meningokokové nákazy typu B

až 2 000 Kč

děti i dospělé osoby
Meningokokové nákazy typu A, C, Y, W až 1 000 Kč děti i dospělé osoby
Černý kašel (v kombinaci s tetanem, záškrtem) až 500 Kč dospělé osoby nad 18 let
Rotavirové nákazy až 1 000 Kč děti do 1 roku
Pneumokokové nákazy až 1 000 Kč dospělé osoby ve věku od 50 do 65 let
Respirační syncytiální virus až 2 000 Kč dospělé osoby ve věku od 60 let
Spalničky až 500 Kč dospělé osoby od 25 do 50 let 
Pásový opar až 3 000 Kč dospělí od 50 let
Lidský papilomavirus (HPV) až 1 500 Kč děti i dospělé osoby
Cestovní očkování (žlutá zimnice, japonská encefalitida, břišní tyfus, vzteklina, cholera, malárie, horečka dengue aj.) až 1 000 Kč děti i dospělé osoby,
u malárie se nejedná o očkování, ale zakoupení antimalarik v lékárně na základě receptu předepsaného lékařem

U některých příspěvků je třeba k žádosti doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Čestná prohlášení a aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu VZP.

 


Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Nemoc Výše příspěvku Věková hranice a omezení
Příspěvek na očkování pro děti až 1 500 Kč do 18 let 
Příspěvek na očkování pro dospělé až 700 Kč od 18 let, 1 x ročně
Očkování proti papilomaviru až 1 500 Kč pro osoby ve věku 1418 let podle doporučení lékaře

K čerpání příspěvku je třeba vyplnit žádost. Žádost a aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu VOZP.

 


Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Nemoc Výše příspěvku Věková hranice a omezení
Příspěvek na očkování pro děti až 1 500 Kč do 17 let včetně
Příspěvek na očkování pro dospělé až 1 000 Kč od 18 let
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu ČPZP.

 


Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Nemoc Výše příspěvku Další možnosti
Příspěvek na komerční očkování pro děti i dospělé až 1 000 Kč Žádat o příspěvek můžete čerpat přes kupon na očkování a také prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ.
Očkování proti chřipce až 500 Kč Žádat o příspěvek můžete čerpat přes kupon na očkování a také prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ.
 Aktuální znění podmínek a pokyny pro čerpání příspěvků na očkování naleznete na webu OZP.
 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Nemoc Výše příspěvku Věková hranice a omezení
Chřipka až 400 Kč do 65 let na jednu dávku
Klíšťová encefalitida  až 2 100 Kč do 50 let, 700 Kč na každou dávku
Virová hepatitida až 2 400 Kč bez věkového omezení, 800 kč na každou dávku
Meningokokové nákazy

až 3 600 Kč

bez věkového omezení, 1 200 Kč na jednu dávku, mimo očkování hrazené z v. z. p.
Rotavirové nákazy až 3 000 Kč kojenci do 1 roku, 1 000 Kč na každou dávku, po ukončení očkovacího schématu

HPV infekce

až 4 000 Kč od 15 do 18 let, 1x za rok po ukončení očkovacího schématu, vyjma pojištěnců, kteří věkem 11 - 15 let spadají do očkování hrazeného dle platné legislativy
HPV infekce až 4 000 Kč na očkování pro ženy, u kterých bylo zahájeno očkování do 6 měsíců po konizaci děložního čípku pro prekancerózu, po ukončení očkovacího schématu v roce 2024, po schválení revizním lékařem ZPŠ
Pásový opar až 4 000 Kč děti i dospělé osoby, 2 000 Kč na každou dávku
Balíček ostatních očkování až 1 000 Kč na očkování výše neuvedené, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nebo nesplňují uvedené podmínky
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu ZPŠ.
 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)

Nemoc Výše příspěvku Omezení
Příspěvek na komerční očkování pro děti i dospělé až 2 000 Kč mimo očkování hrazené z v. z. p.
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu ZPMV ČR.
 

Revírní bratrská pokladna (213)

Nemoc Výše příspěvku Věková hranice a omezení
Příspěvek na komerční očkování do 1 000 Kč pro děti i dospělé
Očkování proti HPV do 4 000 Kč pro dívky a chlapce od 15 do 18 let, ženy do 30 let, dle podmínek ZP

Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu RBP.

 V případě, že očkování hradíte platebními poukázkami (Sodexo, Ticket, atd.) a je to uvedeno na platebním dokladu, doporučujeme ověření proplacení příspěvků ZP za takto uhrazené služby ve Vaší zdravotní pojišťovně, resp. na konkrétní pobočce.

Informace jsou aktuální k 1. 2. 2024. Uvedené příspěvky mají pouze informativní charakter. Aktuální znění podmínek si ověřte u svojí pojišťovny.