Pravidelné očkování

Pravidelné (povinné) očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem.

Očkování zahrnuje očkování proti devíti nemocem a provádí jej praktický lékař pro děti a dorost.

Pravidelné (povinné) očkování dětí

Hexavakcína

  • Pravidelné (povinné) očkování dětí hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, černému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětské obrně se provádí třemi základními a jednou posilující dávkou od 9. týdne (3. měsíce) věku.

Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím

  • Pravidelné (povinné) očkování dětí proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se provede živou očkovací látkou, a to mezi 13. - 18. měsícem po narození dítěte. Přeočkování se provede 1 dávkou ve věku od 5. až 6. roku dítěte.

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli

  • Přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli se provádí v 5. až 6. roce věku.

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně

  • Přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně se provádí v 10. až 11. letech.

Nepovinné očkování dětí

Pneumokoková onemocnění

  • U dětí se provádí očkování proti pneumokokovým nákazám neživou vakcínou. V indikovaném věku se jedná o hrazené nepovinné očkování. První dávku je možné aplikovat v identickém věku jako hexavakcínu.

Očkování proti HPV

  • Nepovinné očkování proti HPV se provádí mezi 13. a 14. rokem života.

Meningokokové nákazy

  • V indikovaném věku jsou hrazeny vakcíny proti typu A, B, C, W, Y.

Pravidelné (povinné) očkování určité skupiny dětí

Tuberkulóza

  • Očkování se provede u dětí s indikacemi, které posoudí lékař novorozeneckého oddělení, případně registrující lékař pro děti a dorost. Na základě zákonným zástupcem dítěte a lékařem vyplněného dotazníku k definici rizika tuberkulózy, odesílá lékař dítě splňující indikace do pracoviště kalmetizace, kde je provedeno očkování.

HEP B

  • Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. Očkování těchto dětí dále pokračuje podle souhrnu údajů o přípravku hexavalentní očkovací látky