Leptospiróza po povodních v Peru

Leptospiróza je infekční onemocnění vyvolané bakterií Leptospira interrogans, která patří mezi spirochety. Zdrojem onemocnění pro člověka jsou většinou hlodavci, k přenosu dochází nejčastěji vodou, která je kontaminovaná jejich močí. K nákaze může dojít i po kontaktu kůže nebo sliznic s močí infikovaných zvířat nebo kontaktem se sladkou vodou, vlhkou půdou nebo vegetací, která byla kontaminována močí zvířat (zejména potkanů) infikovanou leptospirou. Rizikové je i vdechnutí infikovaných částeček půdy. Leptospiry mohou přežívat ve sladké vodě nebo vlhké půdě týdny až měsíce.

Příznaky onemocnění jsou podobné příznakům horečky dengue. Leptospiróza může způsobit život ohrožující infekce ledvin, jater, mozku, plic nebo srdce. U infikovaných pacientů může být potřebná hospitalizace s intravenózně podávanou antibiotickou léčbou.


V regionu Piura na severozápadě Peru došlo k propuknutí leptospirózy v důsledku záplav po vydatných srážkách, ke kterým se přidal kolaps kanalizačního systému v různých částech regionu. Potvrzeno bylo 251 případů a dalších 311 podezření na onemocnění. Ke 3. květnu nebylo hlášeno žádné úmrtí.

Autor: Mgr. Klára Kutačová
Garant obsahu: MUDr. Hana Tkadlecová

Zdroj: https://promedmail.org/