Cestou po Malajsii, pokud možno bezpečně

Malajsie je jedním z klenotů jihovýchodní Asie. Tato konstituční monarchie se rozprostírá na rozloze 329 750 km2 na jihu Malajského poloostrova a severu ostrova Borneo. Člení se na 13 spolkových států a 3 spolková teritoria, z nichž dva státy (Sabah a Sarawak) leží na území ostrova Borneo. Hlavním náboženstvím je islám, necelá čtvrtina obyvatelstva ale praktikuje hinduismus, mezi další tolerovaná náboženství patří křesťanství a konfucianismus.

Populaci Malajsie tvoří z převážné většiny tři národy, a to Malajci, Indové a Číňané. Dodnes zde však najdeme menšinu původních nejstarších obyvatel Malajsie, kteří se nazývají „Orang Asli“, což lze přeložit jako „původní lidé“ či „přírodní lidé“. V Malajsii jsem strávil celkem 3 měsíce jak na pevninské části, tak na Borneu. Díky pestré skladbě obyvatel, etnik, náboženství a především krásné přírodě je tato země velice atraktivní destinací k prozkoumávání. Cestuje se tu velice snadno – kam nejezdí autobus, lze si „stopnout“ ochotného řidiče nebo si domluvit taxi.


Pro cestování do odlehlých oblastí vnitřního Bornea (např. Kelabit Highlands) až k indonéským hranicím je nejlepší použít lokální leteckou dopravu. Lidé jsou obecně vřelí, pohostinní a nápomocní. Milovník asijské kuchyně si tu vskutku přijde na své, vedle tradiční malajské není nouze o nabídku té čínské nebo indické. Aby se ale každá zahraniční cesta, pokud možno obešla bez zdravotních komplikací, potřebujeme se na ni náležitě připravit.

V následujících odstavcích si shrneme hlavní zdravotní rizika spojená s cestováním po Malajsii.

Zdravotní rizika preventabilní očkováním

Virové hepatitidy

Virovou hepatitidu A způsobuje virus, který se u nakažených osob vylučuje do stolice. Onemocnění řadíme mezi feko-orální alimentární nákazy. Zdrojem infekce je infikovaná osoba, nakazit se lze přímo požitím kontaminované vody a potravin nebo i nepřímo kontaktem s povrchy či předměty (peníze, kliky, nákupní vozíky, tlačítka bankomatů apod.). Virus je dobře odolný vůči zevnímu prostředí, kde vydrží i několik týdnů. Očkování proti virové hepatitidě A před cestou do Malajsie se doporučuje v podstatě všem cestovatelům. Riziko doslova číhá na každém rohu.

Virová hepatitida B se přenáší především pohlavním stykem nebo krví. K parenterálnímu přenosu může dojít především ve zdravotnických zařízeních, ale také při akupunktuře, tetování, manikúře, pedikúře nebo piercingu. Virus hepatitidy B je vysoce infekční, k přenosu stačí minimální množství krve. Akutní průběh nemoci může být velmi závažný. Nezřídka po akutním stadiu zánět přejde do chronické formy, kdy je nutná dlouhodobá léčba a zvyšuje se riziko rakoviny jater. Tato nemoc se vyskytuje celosvětově, v zemích jihovýchodní Asie je riziko v porovnání s Evropou výrazně vyšší. Očkování proti virové hepatitidě B patří mezi všeobecně doporučované pro občany ČR i cestovatele. Preventivní očkování by určitě měli absolvovat turisté plánující „dobrodružnějšízpůsob cestování (motorkáři, potápěči, treking) a lidé plánující dlouhodobý pobyt v zemi.

Břišní tyfus

Zdrojem nákazy je nemocný člověk, přenos onemocnění se děje přímo kontaktem s nemocným nebo nejčastěji kontaminovanou vodou či potravinami. Malajsie, jako ostatně další země jihovýchodní Asie, patří mezi oblasti s vysokým rizikem břišního tyfu. Ohroženi jsou především turisté chystající se do odlehlejších, vesnických oblastí.

Vzteklina

Vzteklina se přenáší kousnutím nebo olíznutím rány nakaženým zvířetem, které však může vypadat jako zcela zdravé. Proto je na cestách vhodné vyhnout se kontaktu se zvířaty. Před cestou do Malajsie lze doporučit preventivní očkování i proti této nemoci, které zahrnuje 3 základní dávky neživé vakcíny v rozpětí 3–4 týdnů. Spoléhat se pouze na „doočkování po pokousání zvířetem“ není rozumné, postexpoziční profylaxe nemusí být vždy zaručeně dostupná v požadované kvalitě.

Tetanus

Před odjezdem je nutné zkontrolovat si platnost očkování proti tetanu. Nákaza hrozí kontaminací poranění zeminou, prachem nebo pokousáním zvířetem.

Japonská encefalitida

Japonská encefalitida je závažné virové onemocnění přenášené komáry v některých částech Asie a západního Pacifiku. Byť je riziko infekce pro cestovatele nízké, je nutné o něm vědět, a především znát jeho prevenci. Vyšší riziko se týká cestovatelů plánujících pobyt ve venkovských oblastech a při plánovaném dlouhodobém pobytu. Preventivní ochranu poskytují 2 dávky v rozpětí 4 týdnů, u osob od 18 do 65 let bez imunodeficitu je možné tento interval zkrátit na 7 dní.

Cestovatel by měl před pobytem v Malajsii také být přeočkován proti spalničkám, pokud má nedostatečné protilátky, byl v dětství očkován pouze jednou dávkou nebo nebyl očkován vůbec a infekci neprodělal. Vhodná je i sérologická kontrola (testy založené na reakci mezi antigenem a protilátkou) a v případě negativity očkování proti planým neštovicím. V rizikové sezóně je významné očkování proti chřipce. Osoby starší 65 let by měly využít možnost bezplatné vakcinace proti pneumokokům. Na druhé straně věkového spektra, tedy především u dětí a mladých dospělých, by se mělo zvážit očkování proti invazivním meningokokovým infekcím. Mezi rizikové stran výskytu malárie patří v Malajsii venkovské oblasti. Malárie se nevyskytuje v Georgetownu, Kuala Lumpur a ve státě Penang (vč. ostrova Penang). U krátkodobých pobytů v turistických oblastech většinou antimalarická chemoprofylaxe není nutná.


Další zdravotní rizika

Dengue

Toto horečnaté virové onemocnění se vyskytuje endemicky v subtropických a tropických oblastech světa. Přenáší se komáry rodu Aedes s denní aktivitou, riziko nákazy je především v obydlených oblastech. Onemocnění se projevuje vysokými horečkami, silnými bolestmi celého těla a při sekundární nákaze se mohou vyskytnout nebezpečné krvácivé příznaky nebo šokový syndrom. Očkovací látka není pro cestovatele zatím v Evropě dostupná. Účinná kauzální léčba (zaměřena na příčinu nemoci) dosud neexistuje, proto je nutné se při cestování po Malajsii důsledně chránit před bodnutím hmyzem, mimo jiné používáním účinných repelentů.

Otrava jídlem a cestovatelské průjmy

Gastrointestinální potíže, především průjmová onemocnění, patří mezi nejčastější zdravotní komplikace na cestách do zahraniční. Cestovatelský průjem zpravidla definujeme jako každé průjmové onemocnění postihující osoby na cestách nebo časně po návratu (do 7–10 dní). Malajsie, ostatně jako ostatní země jihovýchodní Asie, patří mezi regiony s vyšším rizikem cestovatelských průjmů. „Dobrodružnější“ forma stravování, kupříkladu konzumace tradičních jídel nebo pouliční stravy, může zvýšit riziko onemocnění. Konzumace bezpečné vody, čerstvě tepelně upraveného jídla a důsledná hygiena rukou patří mezi základní preventivní opatření alimentárních infekcí. Nejen ve městech, ale i v neturistických destinacích není problém sehnat balenou vodu. Spolehlivou a přírodu šetřící alternativou jsou různé filtrační systémy, v nouzi je možné vodu po dobu několika minut nechat projít varem.

Poranění živočichy

Vedle potulných psů a na člověka navyklých opic v blízkosti národních parků mohou na cestovatele číhat i další živočichové, kteří mohou způsobit nepříjemné či závažné zdravotní potíže. Mezi ně patří jedovaté druhy hadů. Proto je při pobytu v přírodě (turistika, kempování) nutné vždy být na pozoru – používat pevnou turistickou obuv, dlouhé kalhoty, věnovat pozornost terénu pod nohama apod. Poměrně časté jsou pijavice. Vyskytují se ve vlhkém podrostu džungle. Nepřenášejí sice pro člověka závažné nákazy, ale přisátí je nepříjemné a ranka často krvácí. Krvácení je sice drobné, ale špatně se zastavuje, navíc může v daném místě vzniknout lokální infekce. Jako prevence se doporučuje nošení uzavřené obuvi, dlouhých kalhot a případně použití speciálních návleků proti pijavicím. Pomůže také prosté zastrčení nohavic do ponožek. Uvolnění pijavice je jednodušší po posypání solí. Tropické ostrovy Malajsie, např. Langkawi, Redang, Perhentian a další, jsou populární destinací k potápění a šnorchlování. Při těchto oblíbených aktivitách je vždy nutné mít na paměti opatrnost a prevenci poranění mořskými živočichy, jako jsou mořští ježci, medúzy, koráli a jiní.

v našem článku si můžete přečíst, jak si vybavit cestovní lékárničku tak, abyste byli na vše připraveni.