Na cestě Kazachstánem


Kazachstán se v posledních letech začíná více otevírat turistickému ruchu. Občané ČR mohou do této země cestovat od 1. ledna 2022 bez víza na dobu 30 dní (aktuální informace naleznete na webu mzv.cz), což zvyšuje počty našich cestovatelů do této země. Kazachstán je svou rozlohou devátá největší země světa. Přírodním krásám země dominují rozsáhlé stepní oblasti a horské hřebeny pohoří Altaj a Ťan-Šan. Nejvíce turisty navštěvovaná je almatská oblast na jihu, která je poměrně dobře přístupná díky bývalému hlavnímu městu Almaty.

Koncem jara jsem Kazachstán navštívil i já. Je to krásná, na přírodní krásy bohatá a poměrně bezpečná země. Cestuje se po ní relativně snadno využitím letadel, vlaků či dálkových nebo místních autobusů, a to za příznivé ceny. Místní obyvatelé, především vesničané a pastevci, jsou velice milí, vstřícní a pohostinní. V některých situacích je na nich osud cestovatele, pokud sejde z „vyšlapaných cestiček“, doslova závislý. Aby se zahraniční cesta obešla pokud možno bez zdravotních komplikací, je potřeba se na ni náležitě připravit. Následující odstavce uvádí přehled hlavních zdravotních rizik spojených s cestováním po Kazachstánu.

Zdravotní rizika preventabilní očkováním

Virové hepatitidy

Virovou hepatitidu A způsobuje virus, který se u nakažených osob vylučuje do stolice. Onemocnění řadíme mezi alimentární nákazy. Zdrojem infekce je infikovaná osoba, nakazit se lze přímo požitím kontaminované vody a potravin nebo i nepřímo kontaktem s povrchy či předměty (peníze, kliky, nákupní vozíky, tlačítka bankomatů apod.). Očkování proti virové hepatitidě A se doporučuje v podstatě všem cestovatelům do Kazachstánu.

Virová hepatitida B je zánět jater, jehož zdrojem je akutně nebo chronicky nemocná osoba. Přenáší se především pohlavním stykem nebo krví. K přenosu krví může dojít především ve zdravotnických zařízeních, ale také při akupunktuře, tetování, manikúře, pedikúře nebo piercingu. Akutní průběh nemoci může být velmi závažný. Nezřídka po akutním stadiu zánět přejde do chronické formy, kdy je nutná dlouhodobá léčba a zvyšuje se riziko rakoviny jater. Očkování proti virové hepatitidě B patří mezi všeobecně doporučované pro občany ČR i cestovatele. Vyskytuje se celosvětově, v zemích střední Asie je riziko vyšší v porovnání s Evropou. Toto očkování by určitě měli absolvovat turisté plánující „dobrodružnější“ způsob cestování (motorkáři, horská turistika) a lidé plánující dlouhodobý pobyt v zemi.

Klíšťová encefalitida

I v Kazachstánu je tato nemoc endemická (=běžně nebo často se vyskytující). Nákaza se přenáší přisátím klíštěte nebo konzumací nepasterizovaného mléka. Ohroženi jsou hlavně cestovatelé pobývající v přírodě. Vzhledem k tomu, že tuto zemi přijíždějí turisté navštívit zvláště kvůli jejím přírodním krásám, mělo by očkování proti klíšťové encefalitidě patřit mezi základní vakcinace před cestou (obr. 1).

Břišní tyfus

Zdrojem nákazy je nemocný člověk, přenos onemocnění se děje přímo kontaktem s nemocným nebo nejčastěji kontaminovanou vodou či potravinami. Kazachstán sice nepatří mezi oblasti s nejvyšším výskytem břišního tyfu, nicméně vzhledem k závažnosti onemocnění doporučujeme chránit se před onemocněním očkováním. Ohroženi jsou především turisté chystající se do odlehlejších, vesnických oblastí.

Vzteklina

Přenáší se kousnutím nebo olíznutím rány nakaženým zvířetem. Nakažené zvíře může vypadat jako zcela zdravé. Při cestě po vesnických a odlehlých oblastech je proto vhodné vyhnout se kontaktu se zvířaty. Při plánovaném pobytu v přírodě se doporučuje před cestou do Kazachstánu preventivní očkování, které zahrnuje tři základní dávky neživé vakcíny v rozpětí 3– 4 týdnů. Spoléhat se pouze na očkování po pokousání zvířetem není rozumné, když vezmeme v úvahu obrovskou rozlehlost této země. Postexpoziční profylaxe nemusí být vždy zaručeně dostupná. Psi v blízkosti lidských obydlí mohou pro návštěvníka představovat riziko pokousání (obr. 2).

Tetanus

Před cestou do Kazachstánu je nutné si zkontrolovat platnost očkování proti tetanu. Nákaza hrozí kontaminací poranění zeminou nebo pokousáním zvířetem.

Meningokoková onemocnění

V Kazachstánu vzrostla incidence invazivních meningokokových onemocnění. Epidemie se šíří od konce května 2018 zejména v jižním Kazachstánu kolem města Almaty, jde především o purulentní (hnisavé) meningitidy. Tato část země přitom patří mezi turisty nejnavštěvovanější. Proti meningokokovým nákazám se rovněž lze snadno chránit očkováním, a to alespoň kombinovanou tetravalentní vakcínou (obsahující antigeny séroskupin A, C, W135 a Y), ideálně však i proti séroskupině B.

Další zdravotní rizika

Další zdravotní rizika

Konzumace bezpečné vody, čerstvě tepelně upraveného jídla a důsledná hygiena rukou patří mezi základní preventivní opatření alimentárních infekcí. Ve městech není problém sehnat balenou vodu, nicméně odlehlejších oblastech a vesnicích je cestovatel zpravidla odkázán na lokální zdroje vody. Pak je důležité mít s sebou přípravky k přípravě bezpečné vody – k dispozici jsou spolehlivé filtrační systémy, případně vodu nechat po dobu několika minut projít varem. Vodu z přírodních zdrojů by cestovatel měl vždy upravit minimálně převařením, případně filtrací či chemickou dezinfekcí. Může být kontaminována výkaly volně pasoucích se zvířat (obr. 3).

Poranění živočichy

Vedle potulných psů mohou na cestovatele číhat i drobnější, méně viditelní živočichové, kteří mohou způsobit nepříjemné a někdy i závažné zdravotní potíže. Mezi ně patří jedovaté druhy pavouků (černá vdova), štíři a zejména hadi. Proto při pobytu v přírodě (turistika, kempování) je nutné vždy být na pozoru – používat pevnou turistickou obuv, dlouhé kalhoty, věnovat pozornost terénu pod nohama apod. (obr. 4).

Podnebí

V horských, stepních a pouštních oblastech Kazachstánu je typické rychlé střídání počasí. Teplotní rozdíly mezi dnem a nocí jsou ve stepích velmi výrazné, v horských oblastech je nutné počítat s nestálostí počasí. Proto by cestovatel mířící do těchto končin Kazachstánu měl být připraven na všechny eventuality a vybavit se teplým a nepromokavým oblečením. Všudypřítomný je písek a prach, které pobyt v pouštích nijak neusnadňují. Stepní a pouštní oblasti Kazachstánu jsou krásné a stojí za návštěvu. Je však nutné pamatovat na vrtkavost počasí a vybavit se podle toho (obr. 5).