TK: Světový imunizační týden

"Často opomíjenou výbavou na cesty je očkování proti hepatitidě A a B."  řekl MUDr. Dvořák na konferenci o Cestovní medicíně 

Nedávno proběhla tisková konference o Cestovní medicíně, kterou uspořádala firma Avenier v rámci  Světového imunizačního týdne. Konference, která byla určena jak zdravotnickým profesionálům, tak i běžné veřejnosti, přilákala i několik celostátních médií. Hlavními přednášejícími byl Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS, který je odborný garantem center Očkování a cestovní medicíny společnosti Avenier a MUDr. Jan Dvořák, který je lékařem v jednom z dvaceti očkovacích center, které Avenier provozuje v rámci celé České republiky.

I dovolená v tuzemsku skýtá různá nebezpečí

Tisková konference upozorňovala na rizika spojená s cestováním nejen do exotických oblastí, ale i do oblíbených evropských či tuzemských destinací. Podle MUDr. Dvořáká by se měl každý člověk při plánování dovolené zajímat o možnosti precence. Často opomíjenou, ale stále velmi nebezpečnou je Hepatitida A, která je známá také jako nemoc "špinavých rukou" a Heptatitida B, která může skončit až cirhózou jater. //Tohle asi smazat - Více o těchto nemocech si můžete přečíst na webu Národního zdravotnickýho informačního portálu ( Hepatitida A a  Hepatitida B).// Virová hepatitida A má celosvětový výskyt a oblíbené exotické destinace, jako Afrika, Asie nebo Jižní Amerika, jsou oblasti s vysokým rizikem. I přes dodržování hygieny je riziko nákazy po kontaktu s kontaminovanými povrchy, infekce hrozí i z jídla či vody. Proti oběma typů žloutenky je možné se naočkovat a tím přejít nebezpečným konsekvencím.

Vysoký výskyt vztekliny v Turecku

Vzteklina se, na rozdíl od ČR, nadále vyskytuje v některých evropských zemích. Několik pozitivních případů ročně je hlášeno z Polska a Rumunska. Rizikovou zemí je dlouhodobě Turecko, kde jsou pozitivní nálezy hlášeny prakticky z celého území. "Jedinou záchranou pro neočkovaného je včasná, adekvátní, plná post expoziční profylaxe (tzv. zaléčení), která však není ve všech zemích dostupná. U očkovaného člověka je potřeba jen dvou posilujících dávek", dodává MUdr. Dvořák. Proti vzteklině nabízíme očkování. 

Břisním tyfem se můžete nakazit i pouhým kontaktem s nakaženou osobou

Mudr. Dvořák popisuje nedávný případ, kdy se setkal s pacientem, který onemocněl břišním tyfem, když pobýval v poměrně luxusním hotelu v subsaharské Africe. Tato nemoc se vyskytuje především v zemích s nízkým hygienickým standardem, včetně turistických oblastí v rozvojových zemích Asie, Střední a Jižní Ameriky a Afriky. Preventivní ochrana v podobě očkování je vhodná i při cestách do Středomoří, kam Češti jezdí velmi často.


Výskyt břišního tyfu; nejčastější v Asii, Africe, Střední a Jižní Americe (Zdroj:Wikipedia)

Chřipka, nemoc, na kterou se při cestování často zapomíná 

Jak odborníci upozorňují, často se zapomíná na ta nejčastější onemocnění, jako je chřipka, proti nimž se vakcinace cestovateli bagatelizuje. "Vakcína proti chřipce často může být jednou z nejpodstatnějších. Letí-li někdo na dovolenou v zimním období, může se v letadle lehce nakazit. Je zajímavé, že se lidé nechávají očkovat na tyfus, vzteklinu, choleru, ale chřipku si nikdy aplikovat nenechají,“ říká doc. Maďar s tím, že toto očkování je stále spojeno se spoustou předsudků.

Horečka dengue také známá jako „horečka lámající kosti“

Nejvýznamnějším tématem tiskové konference byla horečka dengue a nově představená vakcína Qdenga, která taktéž rozšířila portfolio vakcín dostupných ve dvaceti očkovacích centrech sítě Avenier. Jde o první vakcínu určenou pro Evropský trh - dosavadní očkovací látka byla určena jenom pro obyvatele zasažených oblastí, kam spadá přibližně 120 zemí světa hlavně v Asii a Latinské Americe. Původní očkovací látka se se navíc podávala pouze v případě, že už daný člověk nemoc prodělal.

Qdengu – novou vakcínu určenou pro prevenci nákazy horečkou dengue, je možné aplikovat od 4 let věku. Dle předběžných dat chrání cestovatele po dobu 4,5 roku. Je potřeba ji aplikovat ve dvou dávkách s tříměsíčním odstupem. Cestovatelům do endemických oblastí, kteří se očkovat nemohou (například těhotné a kojící osoby) nebo se již před odjezdem naočkovat nestíhají, doporučuje doc. Maďar použití vhodných repelentů.

Více informací o horečce dengue se můžete dočíst na webu Očkovacích center.

Základem je prevence

Všechna média pak zmiňují, že vhodnou prevenci je třeba řešit s odborníky v dostatečném předstihu před plánovanou cestou. Na konzultaci ohledně cestovních rizik a jejich prevence je možné se objednat do jednoho z Center očkování a cestovní medicíny. Kromě důležitých informací a případné vakcinace, klientům doporučíme i vhodné vybavení:  cestovní lékárničky a doplňkový sortiment např. účinné repelenty, nebo filtrační lahve.Autor:
Zdroje:
Tabulka trend onemocnění virovou hepatitidou B: https://www.nzip.cz/clanek/50-zloutenka-hepatitida-typu-b
Tabulka chřipka: https://ourworldindata.org/influenza
Tabulka horečka dengue : https://ourworldindata.org/grapher/dengue-incidence?tab=table