Cholera

Cholera je infekční bakteriální průjmové onemocnění vyskytující se především v zemích či oblastech s nižším hygienickým standardem a nedostatečným systémem čištění odpadních vod. Epidemie cholery se vyskytují také v zemích postižených přírodní katastrofou či válečným konfliktem. 

Očkování proti choleře

Cena za dávku: dle vakcíny
  • Objednání na konkrétní čas bez zdlouhavého čekání v čekárně
  • Konzultace s opravdovými odborníky ve svém oboru
  • Většina vakcín je dostupná přímo v ordinacích

Výskyt

Jižní a jihovýchodní Asie a subsaharská Afrika
(seznam destinací)

Ohrožená skupina

Cestovatelé do endemických oblastí

Postihuje

Trávicí trakt

Pojišťovna

Příspěvek až 2000 Kč, dle pojišťovny

Seznam vakcín

Pokud si nejste jistí, vhodnou vakcínu vám rádi doporučí naši lékaři.

Dukoral

2 130 Kč / za dávku

Přenos

Celosvětově nejrozšířenější je séroskupina O1, která se vyskytuje především v Africe, jižní a jihovýchodní Asii a méně frekvenčně v oblastech Karibiku. V posledních letech se roční výskyt odhaduje na 1,3 – 4 miliony onemocnění s  20–140 tisíci úmrtí. Bakterie cholery se přirozeně vyskytují ve sladkovodních či brakických vodách (smíšená sladká a slaná voda) a jsou vázány na vodní organismy. Člověk se nejčastěji nakazí požitím této přirozeně kontaminované vody nebo vody fekálně kontaminované od nemocných osob. Často také k nákaze dochází požitím mořských plodů a zeleniny či ovoce mytých v kontaminované vodě. Možný, i když méně častý je přenos infekce přímo z člověka na člověka.

Zdroj nákazy

Zdrojem nákazy je buď voda, ve které se bakterie cholery přirozeně vyskytují, nebo člověk infikovaný bakterií Vibrio cholerae, který může být i nosičem bez viditelných příznaků.

Inkubační doba

Inkubační doba trvá v rozmezí od 12 do 72 hodin, v průměru jsou to dva dny.

Příznaky

Příznaky cholery mohou být mírné a neodliší se od ostatních cestovatelských průjmů. Závažný průběh se projevuje mohutnými a urputnými vodnatými průjmy (vzhledu rýžové vody), zvracením a postupnou zchváceností. Horečky nemusí být přítomny. Během několika hodin dochází k extrémní a život ohrožující dehydrataci, která má za následek křeče, pokles krevního tlaku a selhání ledvin a oběhu.


Ochrana a prevence

Antibiotická léčba má především epidemiologický efekt, zkrátí se infekčnost nemocného. Klíčová a život zachraňující je rychlá a důsledná rehydratace s dodáváním potřebných minerálů.

Základní prevencí je dodržování hygienických návyků a časté mytí rukou. Důležité je se zcela vyhnout kontaminované vodě (včetně ledu v nápojích a při čištění zubů) a potravinám. V praxi to znamená konzumaci pouze bezpečné vody (balené, převařené či filtrované), jen tepelně upravených potravin (včetně mořských plodů) a omývání zeleniny či ovoce pitnou vodou. Proti choleře existuje také účinné očkování ve formě nápoje. Tento nápoj se podává ve dvou dávkách v rozmezí jednoho až šesti týdnů s přeočkováním po dvou letech, které poskytuje ochranu proti nejdůležitějšímu sérotypu O1.

Příspěvek pojišťovny

Máte zájem o očkování a chcete příspěvek? Připravili jsme pro vás rychlý přehled příspěvků pojišťoven.


Upozornění: Veškeré výše uvedené informace jsou odborně garantované. V našich očkovacích centrech vám lékaři poskytnou odbornou konzultaci. Následné rozhodnutí o očkování patří plně do kompetence lékařů v našich centrech.

Poradna

Kuba: Cholera

Budeme cestovat na Kubu, ale v červenci 2017. Budeme projíždět ostrov, bydlet i u místních a budeme pobývat i v Havaně. Chci se tedy zeptat, zda je v současné době nutno se očkovat proti choleře? Co vím, tak nákaza co byla zavlečena na Kubu z Haiti, probíhala hlavně v letech 2012–2014 a pak jsem četla ještě o nějakém případu z roku 2015.
Epidemie cholery probíhala na Kubě, a to v Havaně a ve východních oblastech země  zejména v letech 2012, 2013 . V současné době epidemické riziko není hlášeno. Nebezpečná je především voda z neznámých zdrojů, kontaminovaná lidskými výkaly a nedostatečně tepelně zpracované jídlo s kterým manipuloval nakažený člověk. Nebezpečný je rovněž led, přidávaný do nápojů, neboť toxin této bakterie přežívá i ve zmrazeném stavu. V prevenci této nákazy je tedy důležité mytí si rukou, dodržování hygieny vody a potravin, zásad bezpečného stravování, nepřidávat led do nápojů, pít pouze originál balenou spíše sycenou nebo filtrovanou vodu, používat balenou vodu i na čištění zubů, ovoce a zeleninu je lépe jíst pouze oloupané. Vakcína je v nápoji.

MUDr. Ilona Kochová 

Zanzibar: Cesta s malým dítětem

Chceme cestovat do Zanzibaru, kde je povinný břišní tyfus a žlutá zimnice. Máme jednoletého syna, kterého nedoporučují na břišní tyfus očkovat pro nízký věk dítěte. Je to tak v pořádku? A kdy nejdříve dítě očkovat?
Pokud přilétáte na Zanzibar přímo z Evropy, nebo máte v zemi s endemickým výskytem žluté zimnice tranzit kratší než 12 hodin, není při vstupu do země povinně vyžadováno očkování proti žl. zimnici. Ostatní očkování nejsou povinná, ale některá jsou důrazně doporučovaná. Kromě Vámi zmiňovaného očkování proti břišnímu tyfu /od dvou let věku/, také očkování proti žloutence typu A /od 1 roku věku. Nedávno proběhla na Zanzibaru epidemie cholery a toto onemocnění se zde vyskytuje endemicky. Cholera i tyfus jsou u takto malého dítěte nemoci ohrožující život. Vzhledem k nedokončenému základnímu dětskému očkování a nemožnosti podání vakcíny jak proti tyfu, tak i proti choleře z důvodu věkové kontraindikace, bych Vám doporučovala zvážit cestu do rizikové oblasti a pokud je to možné, raději cestu odložit alespoň do věku 2 let, kdy se dá proti těmto nemocem chránit. Dítě bude mít vyzrálejší imunitu a doplněná další očkování dle očk. kalendáře.

MUDr. Květa Bartošová

Rezervujte si termín ještě dnes

Očkování proti choleře

Cena za dávku: dle vakcíny
Mapa ordinací x

Najděte si nejbližší ordinaci

Největší síť očkovacích center v ČR.

  • Odbornost
  • Dostupnost
  • Kvalita