Zaměřeno na Madagaskar

Madagaskar je u českých cestovatelů čím dál populárnější destinací. Nová a ihned od svého začátku populární nabídka charterových letů z Prahy na menší ostrov Nosy Be se slušným turistickým zázemím vytváří podmínky pro cestování celých rodin včetně malých dětí. Nejvýznamnější atrakcí hlavního ostrova jsou především národní parky a rezervace s velkým počtem endemických druhů v rámci fauny i flóry. Většina turistů proto směřuje do přírody.

Povinné očkování

Žlutá zimnice se v této oblasti nevyskytuje. Při cestách z endemických zemí (subsaharská Afrika, Latinská Amerika) může být záznam o očkování proti této nemoci povinně vyžadován (prevence importu infekce žluté zimnice nemocným cestovatelem). Jedna dávka poskytuje ochranu na celý zbytek života, očkuje se od 9 měsíců věku. Při příletu z Evropy, nerizikových regionů nebo po více než 6 dnech od opuštění endemické oblasti toto očkování není potřebné. Za pobyt v endemické oblasti se považuje i tranzit na letišti v rizikové zemi nad 12 hodin.

Základní očkování pro každého cestovatele:

  • virová hepatitida A + B – 3 dávky poskytují dlouhodobou až doživotní imunitu (od 1 roku věku). Schéma ideálně 0-1-6 měsíců;
  • virová hepatitida A – od 1 roku věku pro již očkované proti virové hepatitidě B. Druhá dávka ideálně 6–12 měsíců po první dávce zajistí většině očkovaných dlouhodobou až doživotní ochranu. Aplikace druhé dávky je možná i po tomto intervalu dle použité vakcíny (od 18 měsíců do 5 let) bez narušení délky postvakcinační imunity. Tuto vakcínu lze vzhledem k délce inkubační doby aplikovat i na poslední chvíli pár dnů před odletem;
  • virová hepatitida B – 3 dávky bez věkového omezení (u dětí součást pravidelného očkování), pro již očkované proti virové hepatitidě A. Ideální schéma 0-1-6 měsíců. Tři dávky zajistí dlouhodobou až doživotní ochranu. U rizikové populace je s odstupem času vhodná sérologická kontrola protilátek kvůli identifikaci a přeočkování non-respondérů;
  • břišní tyfus – 1 dávka na 3 roky (od 2 let věku), případné využití orální vakcíny Vivotif – tobolky ve 3 dávkách, jedna tobolka každý druhý den, určené od 5 let věku s délkou protekce 3 roky. Vzhledem k rychlosti nástupu účinku polysacharidové vakcíny je v případě nedostatku času lepší očkovat i na poslední chvíli než vůbec. Při nutnosti opakované aplikace injekční polysacharidové vakcíny každé 3 roky je kvůli riziku hyporesponzivity optimálním řešením střídání parenterální a orální vakcíny po 3 letech;
  • tetanus – kontrola platnosti očkování/imunity proti tetanu.

Další doporučená očkování na cestu a pobyt:

  • invazivní meningokoková infekce – především (avšak nejen) pro děti, adolescenty a mladé dospělé v kontaktu s místní populací, při fyzické námaze, hromadných akcích a delších pobytech – prioritně kvadrivalentní konjugovaná vakcína A, C, Y, W, sekundárně vakcinace proti séroskupině B;
  • vzteklina – zejména při pobytu na venkově, v odlehlejších oblastech, daleko od zdravotní péče nebo při plánovaném delším pobytu. Základní očkování tvoří 3 dávky v odstupu 7 a 21 (resp. 28) dnů po prvním očkování;
  • cholera – zejména při stravování se v pouličních restauracích, pobytu mimo klasické turistické oblasti, na venkově, u místní populace, při delších pobytech. Vhodné pro individuální cestovatele nebo pokud je cestovatel náchylný k průjmům a při užívání antacid – vakcína Dukoral – 2 dávky ve formě nápoje na 2 roky (u dětí 2–6 let 3 dávky na 6 měsíců); 
  • černý kašel – 1 dávka minimálně na 10 let (bez věkového omezení). Přeočkování současně i proti tetanu a pertussi (černý či dávivý kašel).

Další možná rizika spojená s cestováním

Při cestování hromadnými prostředky hrozí přenos i dalších nemocí, např. chřipka, pneumokokové infekce, spalničky nebo plané neštovice. Za jisté epidemiologické situace (např. zimní sezóna, neprodělané neštovice či spalničky) je potřeba zvážit i tato očkování.

Na Madagaskaru se vyskytuje mor, hantavirózy, leptospirózy, bilharióza, lepra, tuberkulóza. Prevencí je pobývat v kvalitnějších hygienických podmínkách, vyhýbat se kontaktu se sladkou vodou, se zvířaty a osobám s příznaky infekční nemoci. Pro cesty místní hromadnou dopravou je významnou formou prevence respirátor. Možný je sezónní výskyt horeček dengue a chikungunya obvykle vázaných na sezónu dešťů. Základní výbavou každého cestovatele musí být kvalitní repelent a insekticid, které můžete zakoupit v našich očkovacích centrech. Doporučuje se pečlivá ochrana před sluncem a mít u sebe dostatečné rezervy pitné vody nad rámec odhadované doby trvání putování (pro případ komplikací a zpoždění). Vhodným řešením je filtrační láhev na pitnou vodu.

Malárie

Na Madagaskaru je malárie přítomna. Dominuje kmen Plasmodium falciparum. Riziko nákazy na ostrově Nose Be a v hlavním městě Antananarivo je nízké, zejména v suché sezoně. Při pobytu v těchto oblastech postačuje nefarmakologická prevence malárie. Na hlavním ostrově Madagaskaru je nutné zvážit specifické okolnosti pobytu. Musí se zohlednit aktuální epidemiologické situace, sezóna, místo a délka pobytu. Preferovaným antimalarikem je Malarone, při delších pobytech může být preferovaný doxycyklin. Integrální součástí prevence malárie jsou repelenty a použití moskytiéry, a to zejména v případech, kdy cestovatel neužívá antimalarickou chemoprofylaxi.

O tom jak si vybavit svoji cestovní lékárničku si můžete přečíst v našem článku.