Obnovení dodávky vakcíny proti choleře pro cestovatele do rizikových oblastí

Cholera je infekční průjmové onemocnění způsobené bakterií Vibrio cholerae. Onemocnění se vyskytuje především v oblastech s nižším hygienickým standardem a nedostatečným systémem čištění odpadních vod. Dále také v místech postižených přírodní katastrofou či válečným konfliktem. Dle WHO se odhaduje každoroční počet nakažených na 1,3 až 4 miliony lidí na světě, z čehož 21 000 až 143 000 lidí zemře.

K nákaze cholerou dochází v souvislosti s kontaminovanou vodou – po jejím přímém požití, po požití ovoce a zeleniny v této vodě omyté, anebo po konzumaci syrových měkkýšů v této vodě se vyskytujících. Inkubační doba onemocnění se pohybuje v rozmezí od několika hodin do pěti dnů.

K příznakům patří vodnatý průjem, který může být doprovázen zvracením, což u nemocného může vést k dehydrataci a šoku. Onemocnění ale může probíhat i bezpříznakově, nebo jen s mírnými obtížemi. Závažný průběh cholery se vyskytuje u přibližně 10 % nakažených. Jedná se především o děti, nemocné osoby, případně podvyživené jedince.

Léčba spočívá primárně v náhradě tekutin a podávání antibiotik. Při správné a včasné léčbě se snižuje riziko úmrtí na 1 %.

K preventivním opatřením patří:

  • Pití bezpečné vody. Možností je buď nákup vody balené, nebo použití filtračních systémů, případně důkladné převařování vody (delší než 1 minutu). Pozor: Rizikem může být i následné skladování převařené, případně přefiltrované vody k dalšímu použití.
  • Využívat bezpečnou vodu např. i při čištění zubů, nebo mytí rukou (vždy i s využitím mýdla).
  • Důsledně se vyvarovat ledu v nápojích.
  • Je vhodné preferovat potraviny, které jsou důkladně uvařené (a jsou stále horké), u ovoce a zeleniny preferovat druhy, které lze oloupat (provádět sami po důkladném umytí rukou).
  • Potraviny, které nelze oloupat, nebo uvařit je nutné důkladně umýt bezpečnou vodou.
  • Konzumovat mořské plody jen po tepelné úpravě.

Dostupné je i očkování, které se provádí s pomocí orální vakcíny podávané formou nápoje.

V Evropě se díky vysokým hygienickým standardům onemocnění nevyskytuje a riziko nákazy je tak spojeno hlavně s cestováním. Rozsáhlá epidemie způsobila v loňském roce nedostatek vakcíny proti choleře, ale v letošním roce je opět dostupná pro všechny cestující do rizikových zemí.

Od 1. ledna 2024 do 30. dubnu 2024 bylo celosvětově hlášeno 150 866 případů cholery, včetně 1 775 úmrtí. Nové případy jsou hlášeny i z turisticky oblíbených destinací, např.: Brazílie, Etiopie, Filipín, Haiti, Indie, Jihoafrické Republiky, Keni, Komor, Malawi, Mosambiku, Nigérie, Tanzanie, Thajska, Zambie a Zimbabwe.

Ale i z dalších zemí: Afghánistánu, Bangladéše, Burundi, Demokratické republiky Kongo, Jemenu, Pákistánu, Somálska, Súdánu, Sýrie.

Nejvíce hlášených případů je v současnosti ze Sýrie (9 820), Afghánistánu (8 754), Etiopie (5 514), Jemenu (4 276) a Haiti(4 204). Do pětice zemí, které hlásí nejvíce nových úmrtí na choleru patří Zimbabwe (140), Haiti (108), Demokratická republika Kongo (90), Komory (70) a Etiopie (43).Vypracovala: Mgr. Klára Kutačová

Garantka obsahu: MUDr. Hana Tkadlecová


Zdroje:

https://www.ecdc.europa.eu/en/cholera
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-15-21-june-2024-week-25
https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/cholera/surveillance-and-disease-data/cholera-monthly
https://promedmail.org/promed-post/?id=8716886
https://www.cdc.gov/cholera/about/index.html
https://www.cdc.gov/cholera/prevention/index.html