Nárůst černého kašle v České republice

Jak již informovala mnohá česká média (ČT24, Seznam zprávy a další), v České republice je v současnosti zaznamenán nárůst výskytu onemocnění černým kašlem (nejvíce u dětí od 12 do 18 let, ale zaznamenáno bylo i 16 případů u dětí mladších 1 roku). Od začátku letošního roku 21. února bylo potvrzeno 994 případů a dle predikcí Státního zdravotního ústavu by za letošní rok mohl počet nakažených vystoupat až ke 4 000.

Černý kašel (pertuse) je vysoce infekčním kapénkově přenosným onemocněním způsobeným bakterií Bordetella pertusis. Onemocnění postihuje dýchací cesty, po inkubační době 6 – 21 dní se objevují první příznaky, mezi něž patří teplota, rýma a lehký kašel, který se postupně stupňuje a dochází k záchvatům kašle, které mohou vyvolat dávení zvracení. U dětí mladších 3 měsíců se mohou vyskytovat i atypické příznaky, proto ECDC navrhuje zaměření komunikačních kampaní i na zvýšení informovanosti pediatrů a neonatologů o ohniscích nákazy s cílem cíleného testování a včasného zahájení vhodné léčby. Léčba je antibiotická. Proti onemocnění se dá i preventivně očkovat.

Pertuse se endemicky vyskytuje na celém světě, s vrcholy každých 3–5 let, a to i při vysoké proočkovanosti. Dle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) již v loňském roce zaznamenaly výrazný nárůst onemocnění i další evropské státy jako Dánsko, Belgie či Norsko. Největší výskyt byl hlášen ve věkových skupinách dětí (od předškolního věku), dospívajících a mladých dospělých (do 24 let).

Graf výskytu Pertuse v ČR od začátku roku 2024 – platné k datu k datu 21. února v 9:30.

(Graf SZÚ dostupný na webu ČT: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/nakazenych-cernym-kaslem-pribyva-od-zacatku-roku-onemocnelo-tisic-lidi-346322)


Zdroje textu:
https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-week-51-2023.pdf 
https://szu.cz/aktuality/cerneho-kasle-rapidne-pribyva-epidemiologove-predpovidaji-ze-cr-ceka-pertusovy-rok/ 

Vypracovala: Mgr. Klára Kutačová
Garantka obsahu: MUDr. Hana Tkadlecová