Žloutenka typu A: Epidemie v Ostravě

Hepatitida (žloutenka) typu A je zánětlivé onemocnění jater způsobené virem hepatitidy A rodu Hepatovirus. Onemocnění je úzce spojeno s nebezpečnou vodou, potravinami a nedostatečnou, nebo špatnou osobní hygienou – proto se pro toto onemocnění používá i označení „nemoc špinavých rukou“. K přenosu viru dochází tzv. fekálně-orální cestou požitím kontaminované vody a potravy, nebo při blízkém mezilidském kontaktu.

Onemocnění se vyskytuje celosvětově, častěji v zemích s nižším hygienickým standardem. Virus hepatitidy A přetrvává v prostředí, potraviny mohou být kontaminovány během pěstování, sklizně, zpracování i manipulace. Epidemie související s kontaminovanými potravinami nebo vodou mohou propuknout „explozivně“ jako např. epidemie v Šanghaji v roce 1988, která postihla kolem 300 000 lidí. Případně se mohou dlouhodobě šířit prostřednictvím přenosu z člověka na člověka (blízký kontakt v domácnostech, školách, denních stacionářích). K přenosu může dojít i při pohlavním styku, a výjimečně při kontaktu s krví nakažené osoby.

Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 14-50 dní (průměrně 28 dní).

Příznaky mohou zahrnovat horečku, malátnost, ztrátu chuti k jídlu, průjem, nevolnost, tmavě zbarvenou moč a zežloutnutí očí a kůže. Onemocnění může probíhat i bezpříznakově (nejčastěji u dětí do 6 let). U starších, případně chronicky nemocných jedinců může být průběh onemocnění závažnější, někdy i smrtelný. Hepatitida A nepřechází do chronicity a nákaza poskytuje celoživotní imunitu.

Léčba je nespecifická, zotavení může trvat několik týdnů i měsíců. Hospitalizace není nutná při absenci akutního jaterního selhání. Terapie je zaměřena na minimalizaci příznaků, udržení dostatečné výživy, včetně náhrady tekutin, které se ztrácejí při zvracení a průjmu. Nakažení jsou v povinné izolaci.

K preventivním opatřením doma i na cestách patří důkladná osobní hygiena, pravidelné mytí rukou – při manipulaci s potravinami, po návštěvě toalety apod. Konzumace bezpečné vody, vyhýbání se ledu v nápojích. Konzumace tepelně zpracovaných potravin, nebo potravin omytých bezpečnou vodou. Používání bezpečné vody i při čištění zubů.

Nejjistější a nejúčinnější prevencí je očkování.

K nákaze nemusí dojít jen na cestách, ale i v České republice. V letní sezóně jsou oblíbená venkovní grilování, pikniky a další akce spojené s konzumací potenciálně rizikových potravin a s problematickým dodržováním osobní hygieny (nejen u konzumentů, ale i u osob, které potraviny připravují). Dále hromadné akce, kde může vlivem nedostatečné hygieny docházet k přenosu tohoto onemocnění. Je tedy vhodné i v těchto situacích nezapomínat na vhodná preventivní opatření.

V posledních letech se na území ČR onemocnění vyskytlo v řádech desítek nakažených. V současnosti je hlášena epidemie hepatitidy A z Ostravy. Krajská hygienická stanice (KHS) Moravskoslezského kraje informovala o červnovém nárůstu případů a nakažení jsou hospitalizováni na Klinice infekčního lékařství ve Fakultní nemocnici. KHS provádí epidemiologické šetření a zavádí protiepidemická opatření u osob, které byly v rizikovém kontaktu s nakaženými, ve školských zařízeních (většina nakažených je ve věku od 1 do 17 let) a na ubytovně.


Zdroje:

https://www.ecdc.europa.eu/en/hepatitis-a

https://www.cdc.gov/hepatitis/about/index.html

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a

https://www.ecdc.europa.eu/en/hepatitis-A/facts

https://www.khsova.cz/docs/01_aktuality/files/zloutenka_a_2024_06.pdf

https://www.khsova.cz/docs/01_tisk/files/vyskyt_zloutenky_a_01072024.pdf