Loading...

Rekapitulace humanitární mise z Malawi

Na konci každé mise přichází čas na rekapitulaci. V úvodu bych chtěl poděkovat všem členům mise, že ze sebe odevzdali maximum.

 
video archiv z mise         International Humanity | Avenier pomáhá v Africe

Každý den jsme se vraceli vyčerpáni do takové míry, že nám sotva zbyly síly na základní osobní hygienu, a okamžitě jsme usínali. Na úkor své dovolené, za vlastní peníze se obětovali ve prospěch chudých i nemocných, dětí i dospělých, lidí s dobrým srdcem, kteří se ale ne vlastní vinou pohybují na prahu holé existence.

Naší základní úlohou bylo léčit, pacientů jsme měli stovky a podle zpětné vazby, která se k nám dostává z Malawi i teď po našem návratu, jsme těm lidem poskytovali i přes improvizované podmínky péči, které se jim nikdy v životě nedostalo. U stovek lidí jsme vyléčili akutní stav, zabránili komplikacím, zvrátili průběh chronické nemoci, nebo doslova dostali podvýživené děti ze šikmé plochy těžké zhoršující se malnutrice směřující k fatálnímu konci. Ať už se jedná o jakoukoli nemoc, pokud dospělému brání pracovat, ohrožuje jeho existenci a samozřejmě i celé rodiny, mezi prvními děti. Nikdo se o ně nepostará, nejsou žádné sociální příspěvky od státu, ani sousedé či zbylá rodina se nemají s čím podělit. Oni samotní sotva přežívají.

Chudým však nestačí říct, že děti potřebuji bílkoviny. Oni si totiž nic jiného než kukuřici nemohou dovolit. Proto od nás dostali na ukázku balíček obsahující důležité potraviny jako např. mléko, vajíčka, sóju. K tomu mýdlo na osobní hygienu a prevenci kožních problémů, které byly poměrně časté. Identifikovali jsme stovky chudých rodin z regionu, jejichž děti trpí podvýživou. V jedné rodině je i 6-8 dětí. Rodiny těchto dětských obětí nespravedlivosti světa a taky toho, že jejich rodiče neměli šanci na slušné vzdělání, od nás dostanou v rámci udržitelné rozvojové pomoci kozu nebo kuřata. To bude jejich první skutečný majetek v životě. Domy mají z nepálených cihel (hlíny) a slámy, takže jen z toho, co nemá hodnotu a co poskytuje příroda. Svoje chovy si budou nadále rozvíjet a spravovat tak, aby měli vajíčka, mléko, případně i maso, či prodejem potomstva získali malé finance na jiné věci. Jedna koza k založení chovu stojí 1000-1400 Kč (podle oblasti a velikosti), kuře 60-100 Kč (vysoce šlechtěné nejen na maso). Chudým rodinám jsme poskytli i moskytiéry, které mají chránit zejména děti a těhotné ženy před smrtelnou malárií. I když jsem teď byli v Malawi v průběhu jejich zimního období (je to jižní polokoule), malárie jsme zachytili poměrně dost i přes chladnější počasí. Jedna velká impregnovaná moskytiéra pro několik osob vydrží léta. Navíc to, že nedostanou malárii, nám v budoucnu ušetří finance za testy a léky na tuto nemoc, které nejsou z nejlevnějších.

Rádi bychom motivovali místní obyvatele pěstovat i něco jiného než nejlevnější kukuřici. Poskytneme jim základní suroviny, rostliny cassavy obsahující mnohem více výživných látek a semínka sóji. Tyto plodiny se následně dají udržovat bez dalších investic a nepotřebují relativně drahé hnojivo (jako ta nešťastná kukuřice). Rodinám vdov nebo pečujících babiček od sirotků s mnoha dětmi pomůžeme připravit políčko, k sázení půjčíme traktor za necelých 200 Kč na rodinu. Lepší život v Africe je dosažitelný hlavně lepším vzděláním. Vzdělanější lidé umí lépe zajistit svou rodinu, dokážou lépe plánovat rodičovství a počet dětí, předcházet nemocem, protože znají způsoby jejich přenosu. Proto je jedním z našich klíčových projektů podpora studia nadaných studentů na střední škole. Momentálně podporujeme 166 studentů, 1 měsíc jejich studia stojí v průměru 200 Kč.

Současně budeme podporovat základní školu ve Fanuelu, poskytli jsme jim knížky, učebnice, učební pomůcky, sešity, psací potřeby atd. Budeme rozšiřovat její knihovnu, podporovat čtení, k tomu však musíme k zapůjčené knížce poskytovat malé přenosné solární svítidlo, slunce zapadá už kolem půl šesté a přes den mají děti jiné povinnosti. Třídy však potřebují vymalovat, jsou to jen holé místnosti bez oken, dveří, bez lavic, s plísní na zdech. Studenti sedí na podlaze a píší (pokud mají čím a do čeho) na kolenou. Chceme aktivně ovlivňovat i způsob výuky, zařazení zdravotní výchovy dle našich podkladů (na základě zkušeností od našich pacientů) a vytvořit podmínky pro založení vlastní školní zahrady. K tomu budeme hledat u žáků a studentů talenty, např. výtvarné, umělecké zručnosti atd. Vypisujeme soutěž pro druhý stupeň základní školy, napište text na téma: Jak bych zlepšil život ve své vesnici udržitelnou formou – s důrazem právě na udržitelnost. To znamená, že po úvodní investici běží projekt bez další vnější podpory. Organizace International Humanity totiž podporuje jen takové projekty, které jsou udržitelné, nebo u kterých daná činnost šetří náklady na komplikace, které by nastaly následně.

Body, jak předcházet nemocem a jak šetřit životní prostředí, jsme sepsali nejen pro školy, ale i pro místní komunity, rodiny, rodiče. Budou jim předávány, opakovány a zdůrazňovány při každé příležitosti písemně, ale hlavně pro mnoho negramotných i slovem a zpěvem. To by mělo přinést v budoucnu méně nemocí, kterým lze předcházet. Oni se o tom však dosud neměli odkud vědět. Místní obyvatelé neví ani to, že bilharzie se přenáší kontaktem s vodou v řece nebo jezeře. Pro Vaší představu je uvádíme níže (v angličtině, která bude přeložena do místního jazyka Chi-Chewa).

V průběhu mise jsme položili základní kámen nové místní česko-slovenské nemocnice, která by měla sloužit i jako vzdělávací a komunitní centrum, zřídili jsme knihovnu, půjčovnu nářadí, dispenzář léků.

Přehled projektů na venkově v Malawi

1. Podpora studia na střední škole – průměr na studenta je 2400 Kč ročně.
2. Kuře pro chudou rodinu (udržitelný chov) – v Malawi momentálně za 100 Kč/kus.
3. Koza pro velkou rodinu (udržitelný chov) – v Malawi momentálně 1400 Kč/kus.
4. Moskytiéra (velká, impregnovaná) pro min. 3 osoby (dětí víc) – momentálně 250 Kč/kus.
5. Podpora sázení cassavy a sóje (cenu zjišťujeme).
6. Podpora základní školy, zřízení školní zahrady, rozšíření knihovny, poskytnutí malých solárních svítidel pro čtení za tmy.
7. Nákup léků a základního zdravotnického materiálu, který ve vesnicích zoufale chybí. Příklady: Nemají obvazy a do odkrytých ran nalétávají mouchy a kladou tam vajíčka. Navíc se rána zanítí, zvětšuje, komplikuje další infekcí a ohrožuje člověka na životě. Léčili jsme opakovaně následky těžkých popálenin u kluka, jehož rodina neměla na léčbu epilepsie a on při záchvatech spadnul opakovaně do ohniště.
8. Poskytnutí filtrů na vesnickou studnu, kterou používají i děti z místní základní školy v rámci projektu: Bezpečná pitná voda pro každého.
9. Budování místní nemocnice, která je v této oblasti velmi potřebná, spádová oblast je řádově ve stovkách tisíců obyvatel.
10. Podpora zdravotního vzdělávání obyvatel vesnic o způsobech přenosu nemocí a jejich prevenci.
11. Rozšiřování půjčovny nářadí, knihovny, dispenzáře léků.
12. Podpora udržitelných projektů místních obyvatel, hledání a podpora jejich dosud nerealizovatelného talentu, dovedností a schopností.

To vše by mělo zásadním způsobem zlepšit život velkého počtu obyvatel ve stovkách vesnic a sloužit jako vzor i pro další chudé oblasti nejen v Malawi.

S výjimkou stavby nemocnice, která je ale velmi potřebná pro záchranu životů, se nejedná o nákladné projekty. S faktem, že International Humanity pro ně využívá každou darovanou korunu, jsou i přes svůj dopad na velkou populaci finančně naprosto reálné a udržitelné bez nutnosti mega rozpočtu. Sami to však nedokážeme. Potřebujeme mnoho lidí s dobrým srdcem a chutí pomoci těm, co v daných podmínkách musí dřít jen pro zachování základní existence a lidské důstojnosti. Své sny a plány na lepší budoucnost má každý z nás, pro chudé africké venkovany však bez naší pomoci jen těžká práce sama o sobě na jejich realizaci nestačí.

Související články

Další články v rubrice
Informace k očkování proti Covidu-19 06.01.2021

V současné době v našich centrech neprobíhá očkování veřejnosti proti covidu-19 a nelze si rezervovat termín, ani vakcínu.

Nově v našich centrech: vyšetření protilátek na Covid-19 z krve 01.01.2021

V rámci naší služby vyšetření protilátek z krve na různá onemocnění, zařazujeme vyšetření i proti viru SARS – CoV-2. Není součástí plošného testování zdarma.

Prevence respiračních onemocnění 01.12.2020

Respirační nákazy jsou nejčastější onemocnění, které se vyskytují nejen v České republice, ale i ve světě.

Lékaři varují před epidemií záškrtu 16.10.2020

Proočkovanost proti zášrtu klesá. Odmítání očkování je jednou z největších hrozeb lidstva, varuje Světová zdravotnická organizace.

Klíšťová encefalitida – má smysl se očkovat na podzim? 21.09.2020

Přestože je letní sezóna u konce, stále trvá nebezpečí onemocnění klíšťovou encefalitidou.