Legionella v České republice, Polsku, Rakousku, Španělsku a Velké Británii

Legionelóza neboli legionářská nemoc

Ostravská laboratoř AGEL zaznamenala v průběhu letních měsíců výskyt 6 případů nákazy bakterií Legionella Pneumophilla. Dalších 8 případů bylo ve stejném období zaznamenáno na střední Moravě.

  • Z Polska bylo hlášeno přes 100 případů nákazy vyžadujících hospitalizaci pacientů. Vlivem nákazy došlo i k několika úmrtím. Nakažení byli převážně z Podkarpatského vojvodství, anebo jej v době nákazy navštívili.
  • Ve Vídni došlo k úmrtí pacientky s legionelózou, zdroj nákazy není prozatím znám.
  • 3 nakažení jsou hlášeni i ze Španělské oblasti Extramadura, všichni nakažení jsou hospitalizováni.
  • Z Velké Británie jsou hlášeny dva (na sobě nezávislé) případy nákazy v Severním Norfolku.

V ČR se onemocnění vyskytuje dlouhodobě, v roce 2022 bylo hlášeno 287 případů. (ISIN)

Legionely jsou bakterie, které způsobují onemocnění ve dvou formách. Pontiackou horečku a legionelovou pneumonii. Vyskytují se v teplých vodách a ve vodních zdrojích s nízkou cirkulací, množí se nejlépe při teplotách mezi 25 a 45 °C, ideálně v prostředí s vysokou koncentrací dalších mikrobů, usazenin a biofilmu.

K nákaze dochází po vdechnutí infikovaného aerosolu (sprcha, klimatizace atp.) Rizikové proto může být snížení teploty v bojlerech a dalších zásobnících horké vody pod teplotu 50 °C (např. z důvodu úspory energie), stejně jako zahřátí rozvodů vody studené nad 25 °C.

Legionella pneumophila pod elektronovým mikroskopem. Autor: CDC (PHIL #1187) – CDC Public Health Image Library.

Inkubační doba je 1-28 dnů, u Pontiacké horečky nejčastěji 1-2 dny, u legionelové pneumonie nejčastěji 2-10 dnů.

Pontiacká horečka se projevuje bolestmi svalů, horečkou, zimnicí a příznaky ze strany trávicího traktu zahrnujícími bolest břicha, průjem a zvracení. Obvykle sama odezní.

Legionářská nemoc: příznaky


Projevy legionářské nemoci: Zdroj obrázku: https://legionella.cz/clanky/legionarska-nemoc-nakaza-prubeh-a-lecba-onemocneni/


Legionelová pneumonie je velmi závažná, bývá doprovázena intenzivními projevy ze strany trávicího traktu a může vést k respiračnímu selhání. Léčba spočívá v podávání antibiotik a může vyžadovat hospitalizaci nemocného včetně intenzivní péče. Obzvláště u starších a oslabených nemocných jedinců může nákaza končit úmrtím.


Vypracovala: Mgr. Klára Kutačová
Garantka obsahu: MUDr. Hana Ševčíková
Zdroje textu:
https://legionella.cz/ 
https://nemocniceprostejov.agel.cz/o-nemocnici/novinky/legionella.html 
https://promedmail.org 
https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/zivotni-prostredi/ovzdusi/vnitrni/vyrazne-mene-topite-a-zaroven-i-mene-vetrate-aby-neunikalo-teplo-pozor-na-mozne-mnozeni-plisni-a-bakterii/ 
https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/03/tabulka_leden-prosinec_2022.pdf