Západonilská horečka

Západonilská horečka je virové onemocnění přenášené komáry rodu Culex, Aedes, Anopheles a Culiseta.

Očkovací látka doposud nebyla vyvinuta

Naši lékaři vám rádi poskytnou konzultaci ohledně
preventivních opatření - objednat konzultaci

Výskyt

Celosvětově

Ohrožená skupina

Osoby s oslabenou imunitou


Postihuje

Horečnaté onemocnění s neurologickými příznaky, bolest hlavy, svalů

Pojišťovna

-

Výskyt

Západonilská horečka se rozšířila z oblastí přilehlých k řece Nilu v Egyptě do dalších území východní Afriky. Dnes se vyskytuje od západní Číny přes Arabský poloostrov, Střední východ a celou Evropu (mimo Britské ostrovy) až po USA, především kolem města New York.

Přenos

K přenosu na člověka dochází při pobodání komáry, především rodu Culex, Aedes, Anopheles a Culiseta. Dalším hostitelem jsou zejména koně. Přenos z člověka na člověka nastává prostřednictvím krve, tkání a transplacentárně (z matky na plod), výjimečně během porodu nebo kojení.

Zdroj nákazy

Zdrojem nákazy jsou zejména divocí ptáci.

Inkubační doba

Inkubační doba je 2-14 dní. 

Příznaky

Většina onemocnění probíhá bezpříznakově. Mohou však nastat příznaky podobné chřipce. V ojedinělých případech se projevuje makulopapulózní vyrážka a zvětšení lymfatických uzlin. Postižení centrálního nervového systému bývá u méně než 1 % nákaz. Závažný až fatální průběh nastává pouze sporadicky.

Ochrana a prevence

Léčba onemocnění je pouze symptomatická. Prevence spočívá v používání repelentů, moskytiér, nošení oblečení s dlouhým rukávem.

Upozornění: Veškeré výše uvedené informace jsou odborně garantované. V našich očkovacích centrech vám lékaři poskytnou odbornou konzultaci. Následné rozhodnutí o očkování patří plně do kompetence lékařů v našich centrech.

Rezervujte si termín ještě dnes

Konzultace pro: Západonilská horečka

Jak funguje konzultace?

Konzultace k očkování do zahraničí

Konzultace stojí 300 Kč, ale pokud se necháte naočkovat, je pro Vás zdarma.

Obvykle očkujeme již při první návštěvě, takže se nemusíte bát ztráty času.

Cena: 300 Kč
Mapa ordinací x

Najděte si nejbližší ordinaci

Největší síť očkovacích center v ČR.

  • Odbornost
  • Dostupnost
  • Kvalita