Veronika Brychtová

Pracuji jako zdravotní sestra v Nemocnici Jihlava.

Do očkovacího centra Avenier docházím pracovat jedno odpoledne v týdnu.

Práce to je jiná, ale zajímavá a má smysl.

Díky této profesi se změnil i můj pohled na očkování.

Těším se na vás v ordinaci:Očkovací centrum Jihlava

Veronika Brychtová je autorem nebo garantem