MUDr. Věra Faierajzlová, CSc.

Do Avenieru jsem nastoupila po 35 letech v oboru Hygiena a Epidemiologie. Již při této práci jsem si uvědomila význam očkování jako účinné prevence nemocí jak cestovatelských, tak i domácích.

Těším se na vás v ordinaci:Očkovací centrum Praha 5

MUDr. Věra Faierajzlová, CSc. je autorem nebo garantem