Ve Velké Británii je testována možnost případné kombinace dvou různých vakcín při očkování proti COVID-19. Jaké by z toho plynuly výhody?

V současné době platí, že obě dávky doposud registrovaných vakcín proti COVID-19 mají být aplikovány stejnou vakcínou, tudíž není přípustné zaměňování vakcín. Především proto, že nejsou data o účinnosti případného zaměňování. U jiných, již dostatečně dlouho používaných vakcín, zaměňování možné je, např. u očkování proti klíšťové encefalitidě nebo hepatitidě A. V únoru tohoto roku se ve Velké Británii rozběhla studie, kdy se dobrovolníkům (dosud proti COVID-19 neočkovaným) podají dvě dávky různé vakcíny, konkrétně vektorové od AstraZeneca a mRNA od firem Pfizer/BioNTech. Existuje totiž teorie (vypozorováno z preklinických studiích na zvířatech), že takový postup může ještě posílit tvorbu ochranných protilátek a teoreticky tak rozšířit působení vakcín na nové nakažlivější varianty. Vedle zvýšení účinnosti očkování by možnost záměny vakcín usnadnil a zrychlil proočkování obyvatelstva, kdy jedinec naočkovaný jednou vakcínou nemusí čekat na druhou dávku vakcíny stejné, pokud její dodávka selže.

MUDr. Jan Dvořák
Centrum Očkování a cestovní medicíny, Praha