Světový den meningitidy a Run for Help 2023

24. dubna si každoročně připomínáme Světový den meningitidy a důležitost prevence a informovanosti o tomto onemocnění, které navzdory významnému pokroku patří stále k celosvětově obávaným nemocem. Zároveň patří mezi méně známé onemocnění, o to důležitější je o něm informovat. U některých osob bakterie nevyvolává žádné projevy a tito lidé (tzv. nosiči) pak mohou onemocnění nevědomky přenést na ostatní ve svém okolí. 

Invazivní meningokokové onemocnění patří mezi nejzávažnější infekční onemocnění s vysokou smrtností, které postihuje i zcela zdravé jedince.

Každoročně je meningokokem ve světě postiženo více než 1 milion lidí, ale přesto je v rámci veřejnosti velmi malé povědomí o zdravotních rizicích, které s sebou toto bakteriální onemocnění nese.

Více o meningokokovém onemocnění zde:  Meningokok (A, C, W135, Y) a Meningokok (B).


Účinnou prevencí proti meningokokovým nákazám je očkování.

Očkování proti invazimnímu meningokokovému onemocnění je doporučeno především pro:

  • kojence ve věku 2–11 měsíců,
  • děti ve věku 1–4 let,
  • dospívající a mladé dospělé ve věku 13–25 let, očkování se upřednostňuje ve věku 13–15 let,
  • pacienty se zdravotní indikací,
  • osoby cestující do zemí s rizikem nákazy meningokokovým onemocněním nebo plánující trvalý pobyt v nich.

Pro cestovatele je vhodná vakcinace, zejména pokud budou podstupovat fyzickou zátěž (hory, kola, apod.) nebo budou v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem (cestování prostředky hromadné dopravy, účast na hromadných akcích, bydlení v ubytovnách nižší cenové kategorie apod.). Riziko nákazy je někdy větší již při samotném cestování (letiště, letadlo, nádraží, autobus).

Některé rizikové věkově specifické skupiny mají očkování hrazené ze zdravotního pojištění. Více informací naleznete zde.

Avenier se opět aktivně zapojuje do osvěty, a to pravidelným partnerstvím akce RUN for HELP 2023.

RUN for HELP 2023

V sobotu 17. 6. 2023 proběhne charitativní akce RUN for HELP, kde jsme jako každý rok jedním z hlavních partnerů. Akce si klade důraz na osvětu veřejnosti v oblasti handicapovaných po amputaci končetin, ať už po prodělání meningokokových nákaz či jiné životní nástraze. Hlavním programem dne jsou běžecké závody jak pro děti, tak i dospělé. Tradičně proběhne i nezávodní běh NO FOOT Run. Všichni běžci,mezi které patří samozřejmě i naši zaměstnanci, svým startovným podpoří neziskovou organizaci No Foot No Stress. Děkujeme, že můžeme být součástí akce, která má smysl. A velké díky všem, kdo se na akci podílejí.

Více informací o akci se dozvíte na webu runforhelp.cz.