Světový den meningitidy

24. dubna si každoročně připomínáme Světový den meningitidy a důležitost prevence a informovanosti o tomto onemocnění, které navzdory významnému pokroku patří stále k celosvětově obávaným nemocem.


NEMOCNOST INVAZIVNÍHO MENINGOKOKOVÉHO ONEMOCNĚNÍ


Nemocnost invazivního meningokokového onemocnění (dále IMO) je věkově specifická, nejčastěji se IMO projeví u dětí mladších jednoho roku věku, další ohroženou skupinou jsou adolescenti ve věku 15–19 let a děti ve věku 1–4 roky.

Původcem nemoci je v případě bakteriální meningitidy bakterie Neisseria meningitidis, která se vyskytuje v několika skupinách. Za dobu sledování invazivního onemocnění v ČR od roku 1993 byl zaznamenán vedle nejčastějšího výskytu séroskupiny B také postupný vzestup séroskupin C, W a Y, což dokazují data níže. Onemocnět však může kdokoli, i doposud zcela zdravý jedinec. U některých osob bakterie nevyvolává žádné projevy a tito lidé (tzv. nosiči) pak mohou onemocnění přenést na ostatní ve svém okolí.


Diagnostika meningokokového onemocnění je často náročná, protože jeho počáteční klinické projevy jsou podobné častějším, ale méně závažným onemocněním. Meningokokové onemocnění však může rychle postupovat, a proto je důležitá včasná a přesná diagnóza.

Zdroj obrázku: Surveillance data NRL pro meningokokové nákazy, 2014–2021.

PREVENCE

K zajištění co nejširšího skupinového pokrytí ochrany se doporučuje očkování jak vakcínou proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y, tak i vakcínou proti meningokokům skupiny B. Očkování proti IMO je doporučeno především pro:


 • kojence ve věku 2–11 měsíců,
 • děti ve věku 1–4 let,
 • dospívající a mladé dospělé ve věku 13–25 let, očkování se upřednostňuje ve věku 13–15 let,
 • pacienty se zdravotní indikací (více níže),
 • osoby cestující do zemí s rizikem nákazy meningokokovým onemocněním nebo plánující trvalý pobyt v nich.

Pro cestovatele je vhodná vakcinace, zejména pokud budou podstupovat fyzickou zátěž (hory, kola, apod.) nebo budou v úzkém kontaktu s místním obyvatelstvem (cestování prostředky hromadné dopravy, účast na hromadných akcích, bydlení v ubytovnách nižší cenové kategorie apod.). Riziko nákazy je někdy větší v dopravním prostředku, např. na letišti a v letadle, směrem do místa pobytu než v samotné cílové destinaci.

Riziko nákazy touto nemocí je na světě nejvyšší v pásu subsaharské Afriky od západního až po východní pobřeží, a to v období prosinec–červen, kdy je počasí suché, prašné a větrné a místní lidé tráví více času uvnitř svých obydlí.


PŘEOČKOVÁNÍ

Dle České vakcinologické společnosti ČLS JEP je k udržení dlouhodobé imunity v některých případech doporučeno přeočkování po 5 letech. Přeočkování je vhodné u osob, které jsou ve zvýšeném riziku nákazy dle individuálního posouzení:

 • děti,
 • adolescenti,
 • mladí dospělí,
 • sportovci,
 • cestovatelé do endemických oblastí,
 • osoby pobývající ve velkých kolektivech (např. zdravotníci, laboratorní pracovníci, pedagogové apod.),
 • osoby s extrémní fyzickou a psychickou zátěži,
 • osoby s některými chronickými onemocněními.

Vzhledem k nastaveným protiepidemickým opatřením došlo ke změně sezónnosti IMO – nebyl zaznamenán obvyklý podzimní a zimní zvýšený výskyt počtu onemocnění. Lze však předpokládat, že po uvolnění všech opatření se postupně budou zvyšovat i počty výskytů. O to důležitější je pokračování v prevenci tohoto závažného onemocnění očkováním.


Autor: Ing. Kateřina Ratiborská

Garant obsahu: MUDr. Hana Tkadlecová