Starším osobám a chronicky nemocným se nedoporučuje vycházet ven. Je vhodná alespoň procházka?

Nadále platí omezení vycházení a shlukování osob. Toto opatření má obzvlášť význam právě pro starší či chronicky nemocné osoby. Tyto osoby by měly ven vycházet nadále jen v nejnutnějších případech. Platí samozřejmě výjimky. Patří mezi ně například venčení psa, cesta do obchodu. Nově se nařízení nevztahuje na sportovní činnosti na sportovištích či v přírodě (od 17.4.). Pokud tedy vyjdeme na krátkou kondiční procházku do okolní přírody či parku, do míst s minimální koncentrací osob, nosíme roušku a dodržujeme min. rozestupy, tak to problém není.

MUDr. Jan Dvořák
Centrum očkování a cestovní medicíny Praha 6