Rouška a její správné použití jsou základem individuální i kolektivní ochrany

  • Zásadní je správné nasazení a sejmutí roušky včetně následného odhození do odpadu.
  • Opatrně si roušku nasaďte, musí zakrývat ústa i nos a je nutné ji pevně uvázat, aby byla co nejmenší mezera mezi tváří a rouškou.
  • Přední části roušky se během nasazování a nošení nesmíte dotýkat.
  • Při snímání roušky se rovněž nedotýkejte její přední části, uvolněte ji vzadu za šňůrky, gumičky a držte i následně roušku za tyto části.
  • Po sundání roušky, nebo kdykoli po doteku s její přední části, je potřeba umýt si ruce mýdlem anebo je dezinfikovat.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
Odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier