Loading...

Rouška a její správné použití jsou základem individuální i kolektivní ochrany

  • Zásadní je správné nasazení a sejmutí roušky včetně následného odhození do odpadu.
  • Opatrně si roušku nasaďte, musí zakrývat ústa i nos a je nutné ji pevně uvázat, aby byla co nejmenší mezera mezi tváří a rouškou.
  • Přední části roušky se během nasazování a nošení nesmíte dotýkat.
  • Při snímání roušky se rovněž nedotýkejte její přední části, uvolněte ji vzadu za šňůrky, gumičky a držte i následně roušku za tyto části.
  • Po sundání roušky, nebo kdykoli po doteku s její přední části, je potřeba umýt si ruce mýdlem anebo je dezinfikovat.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
Odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier

Další články v rubrice
Mohl koronavirus uniknout z laboratoře? 19.05.2020
Má se Evropa/ČR obávat druhé vlny Covid-19? 15.05.2020
Může laik rozlišit nákazu koronavirem od jiné virózy/chřipky? 14.05.2020
Mezi nově popsané příznaky nákazou Covid-19 patří "covidové prsty", jaké jsou příznaky a proč jsou častější u dětí a mladistvých. 13.05.2020
Jsou netopýři původcem viru Covid-19? Může se virus schovat i u jiných zvířat? 11.05.2020