Rift Valley fever v Keni

V krajích Isiolo a Mandera v Keni byl nahlášen výskyt Horečky Rift Valley (RVF) u lidí a v krajích Isiolo, Mandera, Murang´a a Garissa u zvířat. Ke 4. únoru 2021 bylo celkem 32 případů u lidí (14 potvrzených) a 11 úmrtí (CFR 34 %).

První případ u člověka byl nahlášen koncem listopadu 2020 z oblasti Sericho v Garbatulla Subcounty. Úmrtí byla hlášena v Gafarse a Erisaboru v podskupině Garbatulla, stejně jako Korbesa v podskupině Merti. 16. prosince byla RVF potvrzena pomocí PCR v národní virologické laboratoři (NVL) v Keni. Ke 4. únoru 2021 bylo hlášeno celkem 22 případů u lidí (12 potvrzeno pozitivně) a 10 úmrtí (tři potvrzeny pozitivně). Většinu případů tvořili muži, pastevci.

RVF je akutní virové onemocnění, které postihuje domácí zvířata (jako jsou dobytek, ovce, kozy, v některých zemích též buvoli a velbloudi). Nemoc je způsobena virem RVF, terý se vyskytuje zejména v oblastech východní a jižní Afriky, ale také ve většině zemí subsaharské Afriky, Madagaskaru, Saudské Arábii a Jemenu.

Lidé se mohou nakazit přímým nebo nepřímým kontaktem s krví nebo orgány infikovaných zvířat. Většina onemocnění u lidí má mírný průběh, u malého procenta pacientů se může objevit závažnější forma onemocnění. Nekomplikované případy onemocnění mají průběh podobný chřipce se spontánní úzdravou. U některých pacientů může onemocnění přejít do závažné formy s hemoragickými (krvácivými) projevy a hepatitidou (zánět jater). Mezi možné komplikace patří retinitida (zánět sítnice) a encefalitida (zánět mozku).

Nejdůležitějším způsobem prevence infekce u lidí je očkování rizikových zvířat.

Klinické projevy
Inkubační doba se pohybuje od dvou do pěti dnů.

Onemocnění VRF může mít průběh asymptomatický (bez příznaků), nekomplikovaný nebo závažný. Nekomplikovaný průběh se u lidí projevuje jako akutní chřipkovité onemocnění s horečkou, zimnicí, bolestmi hlavy, výraznou bolestí svalů a kloubů, světloplachostí a anorexií. Někdy se u pacientů mohou objevit petechie, nevolnost, zvracení a krvácení z nosu. Onemocnění trvá 4-7 dní, k úplnému zotavení dochází během dvou týdnů.

Závažný průběh onemocnění je charakterizován akutním febrilním stavem trvajícím 2 až 4 dny, hepatitidou a hemoragickou diatézou (predispozicí ke krvácení) s možným rozsáhlým krvácením do sliznic, podkožních tkání a orgánů. Krvácení se může vyskytovat i v místech vpichu jehly, nemocný může krvácet z dásní a nosu. Pacienti obvykle umírají během dalších následujících 3-6 dnů. U několika pacientů došlo k uzdravení po dlouhodobé rekonvalescenci.

Nejčastější komplikací RVF je retinitida (zánět sítnice), obvykle oboustranná, vyskytující se 1-3 týdny po první akutní horečnaté fázi onemocnění. U padesáti procent nemocných dochází k trvalé ztrátě centrálního vidění; k trvalé slepotě může dojít na jednom nebo obou očích. Další komplikací může být encefalitida (zánět mozku) s projevy zmatenosti, halucinacemi, závratí a nekoordinovanými pohyby. Encefalitida může vést až ke vzniku kómatu. Smrtnost je obecně nízká, ale k úplnému zotavení může dojít až po delší době. Byly hlášeny dlouhotrvající neurologické komplikace.

Na přenosu viru se podílí několik druhů komárů, zejména Aedes a Culex spp.

U lidí většinou k přenosu dochází přímým kontaktem s krví, tkáněmi mrtvých zvířat nebo jiným infikovaným biologickým materiálem během stádia virémie. Maso může být vehikulem infekce, ale virus je rychle zničen, když během zrání masa klesá jeho kyselost. RVF se nepovažuje za nozokomiální infekci.

Vysokému riziku infekce jsou vystaveni lidé, kteří jsou v kontaktu s fetálními tkáněmi a tělními tekutinami infikovaných zvířat (potraty u dobytka). Nejvíce náhodných případů infekce RVF bylo v minulosti zaznamenáno u pracovníků laboratoří, kteří manipulovali s krví a tkáněmi mrtvých zvířat podezřelých z infekce RVF. Mezi rizikové faktory infekce RVF u veterinářů patří provádění pitvy. Mléko se nepovažuje za rizikový faktor.

Prevence
Pro vstup do postižených oblastí platí obecná doporučení pro prevenci nemocí přenášených komáry (používání repelentů, moskytiér, vhodný oděv, omezit noční aktivity) a je vhodné se vyvarovat kontaktu s uhynulými či poraženými kusy hospodářských zvířat či s jejich tělesnými tekutinami.

Při ošetřování nemocných a manipulaci s laboratorními vzorky je třeba používat bariérovou techniku a osobní ochranné pomůcky.

Neexistuje specifická léčba u lidí nebo u zvířat.

Zdroje:
https://www.who.int/csr/don/12-february-2021-rift-valley-fever-kenya/en/     
http://www.szu.cz/tema/prevence/zakladni-informace-o-onemocneni?highlightWords=hore%C4%8Dka+rift+valley