Promořování populace COVID-19

Tento termín vyvolává zejména v okruhu laiků otázky a často negativní emoce, přitom se jedná o jev, kterým každý jednotlivec od svého narození opakovaně prochází.

Promořování nebo jinak řečeno postupné vytváření imunity -  tedy obranyschopnosti organismu, probíhá různými způsoby. Především aktivně, tedy vlastní činností našeho obranného systému, a to buď uměle po očkování nebo přirozeně po prodělání infekčního onemocnění. Obranyschopnost proti infekčním onemocněním přetrvává různě dlouhou dobu.

Obranyschopnost se může vytvořit i pasivně, například tím, že plod již během gravidity získává na dočasnou dobu protilátky proti některým onemocněním od matky.

V období pandemie COVID-19 si jednotlivci také aktivně vytvářejí obranyschopnost poté, co prodělají toto onemocnění. Není zatím jasné, na jako dlouhou dobu. Odhaduje se, že na několik měsíců nebo jednotek let. Obecně platí, že pokud si obranyschopnost vytvoří cca 60-70 % populace, šíření onemocnění by se mělo minimalizovat.

V současné situaci, kdy zatím nemáme k dispozici očkovací látku, bude docházet dále k šíření onemocnění. Bude tedy probíhat tzv. promořování. Rychlost šíření onemocnění a promořování ovlivňují vlastnosti viru, způsob jeho přenosu, kondice obranného systému jednotlivce a v neposlední řadě nastavená preventivní opatření, jejichž smyslem je zabránění kontaktu osob mezi sebou tak, aby nedocházelo k přenosu onemocnění.

V úvodu pandemie je žádoucí, aby opatření byla co nejpřísnější, díky tomu došlo ke zpomalení šíření onemocnění, ochraně osob s rizikovými faktory a zajištění dostatečné kapacity zdravotnických zařízení, která poskytují péči nemocným. Vzhledem k tomu, že přísná opatření s sebou ale nesou narušení sociálního a ekonomického fungování společnosti, je potřeba postupně nalézt racionální způsob k jejich uvolňování.

MUDr. Hana Ševčíková
Centrum Očkování a cestovní medicíny Ostrava