Loading...

Přenos viru Covid-19 přes dovezené jídlo

Přenos jídlem nepatří k typickým cestám přenosu koronavirové infekce a doposud nebyl popsán žádný případ nákazy touto cestou. Jídlo, pokud je řádně tepelně zpracované, by mělo být zcela bezpečné. Teoretickou cestou přenosu by mohl být povrch jídelního boxu při nedodržení základních hygienických návyků obsluhy (kontaminace povrchu jídelního boxu a následné zanesení infekce na sliznici např. očí). Kdybychom si chtěli být zcela jistí, tak je vhodné po příchodu domů otřít desinfekcí jídelní box zvnějšku. 

MUDr. Ivo Hiemer
Centrum Očkování a cestovní medicíny

Další články v rubrice
Mohl koronavirus uniknout z laboratoře? 19.05.2020
Má se Evropa/ČR obávat druhé vlny Covid-19? 15.05.2020
Může laik rozlišit nákazu koronavirem od jiné virózy/chřipky? 14.05.2020
Mezi nově popsané příznaky nákazou Covid-19 patří "covidové prsty", jaké jsou příznaky a proč jsou častější u dětí a mladistvých. 13.05.2020
Jsou netopýři původcem viru Covid-19? Může se virus schovat i u jiných zvířat? 11.05.2020