Přenos viru Covid-19 přes dovezené jídlo

Přenos jídlem nepatří k typickým cestám přenosu koronavirové infekce a doposud nebyl popsán žádný případ nákazy touto cestou. Jídlo, pokud je řádně tepelně zpracované, by mělo být zcela bezpečné. Teoretickou cestou přenosu by mohl být povrch jídelního boxu při nedodržení základních hygienických návyků obsluhy (kontaminace povrchu jídelního boxu a následné zanesení infekce na sliznici např. očí). Kdybychom si chtěli být zcela jistí, tak je vhodné po příchodu domů otřít desinfekcí jídelní box zvnějšku. 

MUDr. Ivo Hiemer
Centrum Očkování a cestovní medicíny