Porovnání chřipky a COVID-19 z pohledu epidemiologa

Virus chřipky a virus SARS-CoV-2 se přenáší kapénkami při kašli, kýchání, mluvení, zpívání nebo nepřímo kontaminovanými předměty nebo povrchy. Z tohoto důvodu jsou uplatňována podobná preventivní hygienická opatření – časté mytí rukou nebo použití dezinfekčních prostředků, kýchání či kašlání do ohbí lokte či do papírového kapesníku, který člověk ihned vyhodí a nošení roušky.
Chřipka má kratší průměrnou inkubační dobu, v průměru cca 3 dny versus 5-6 dní u infekce covid-19. Počet závažných a kritických průběhů je u covidu-19 vyšší než u chřipky. 

U chřipky jsou závažným průběhem nejvíce ohroženi nejmladší děti, starší osoby, osoby s chronickým onemocněním nebo s oslabenou imunitou a těhotné ženy.
U covidu-19 se smrtnost zvyšuje s věkem, závažným a kritickým průběhem jsou ohroženi spíše starší lidé a pacienti se stávajícím chronickým onemocněním (diabetes, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění, obezita).

MUDr. Ilona Kochová
Centrum Očkování a cestovní medicíny, Praha