Mgr. Petra Macounová

Práce pro Avenier mě velmi profesně obohacuje, jelikož mým hlavním pracovištěm je Lékařská fakulta OU, kde vyučuji mimo jiné také předměty týkající se infekčních nemocí, očkování a cestovní medicíny. Další mojí činností je lektorství v rámci podpory zdraví, kdy právě očkování je častým tématem mých přednášek pro veřejnost. Ráda s klienty sdílím zážitky ze zahraničních cest, přičemž ty moje jsou v posledních letech hlavně pracovní - zdravotnické mise v Africe. Ve volném čase chodím na hory a sleduji AZ-kvíz.

Těším se na vás v ordinaci:Očkovací centrum Ostrava - Lékařská fakulta

Mgr. Petra Macounová je autorem nebo garantem