Očkování v období probíhající koronavirové epidemie

Přečtěte si informace k očkování v průběhu aktuální epidemie.

Očkování dětí i dospělých může probíhat za stejných podmínek jako v období mimo epidemii za předpokladu, že osoba nemá standardní kontraindikace vakcinace. 
Očkování neoslabuje imunitní systém a nezvyšuje riziko vzniku jiného onemocnění ani covidu-19. Je žádoucí pokračovat v pravidelném i indikovaném nadstandardním očkování v doporučených termínech. 

V době pandemie covidu-19 jsme ohroženi i jinými infekčními onemocněními a epidemiemi.
Očkování je vhodné realizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných osob ve zdravotnickém zařízení. Tato podmínka je v našich ambulancích zajištěna.

Očkování se neprovádí u osob během terapie, izolace a karantény pro covid-19 nebo pro jiná infekční onemocnění. Po onemocnění covidem-19 se očkování plánuje individuálně dle klinického průběhu onemocnění.

MUDr. Hana Ševčíková
26. 10. 2020