Očkování seniorů, kteří jsou nejvíce ohrouženou skupinou virem Covid-19

Ani v období pandemie COVID-19 není vhodné přerušit prevenci onemocnění, u kterých je to očkováním možné a v jejichž reálném riziku se lidé nacházejí. To platí u této věkové kategorie například pro tetanus, klíšťovou encefalitidu, virové hepatitidy, pneumokoková onemocnění, černý kašel a na podzim i pro chřipku. Tato preventabilní onemocnění mohou člověka ohrozit na zdraví i na životě.

Je důležité, aby lidé byli v době očkování zdraví, nebyli v karanténě a neměli jiné kontraindikace očkování. Dále je vhodné, aby využili pro návštěvu lékaře jinou dobu, než akutně nemocní pacienti nebo využili služeb našich očkovacích center. Očkování by měla probíhat v doporučených intervalech a neměla by se odkládat. Očkování nijak nezvyšuje riziko jiných onemocnění, ani onemocnění COVID-19.

MUDr. Hana Ševčíková
Centrum očkování a cestovní medicíny Ostrava