Očkování proti COVID-19 - nejčastější dotazy

Jaká je účinnost vakcín?

Klinické hodnocení prokázalo u vakcíny Comirnaty 95 % snížení počtu symptomatických případů onemocnění COVID-19. Vakcína v klinickém hodnocení tedy prokázala 95% účinnost, vakcína Moderna prokázala v klinickém hodnocení 94,1% účinnost. Vakcína Astra Zeneca v klinickém hodnocení prokázala přibližně 60% účinnost. Vakcína se může zdát být méně účinná v prevenci vzniku symptomatického onemocnění COVID-19 ve srovnání s předchozími dvěma vakcínami, avšak brání rozvoji závažného onemocnění COVID-19. Prodloužení intervalu mezi první a druhou dávkou na 12 týdnů zvyšuje účinnost vakcíny. Data o účinnosti této vakcíny se budou dále upřesňovat.

Za jak dlouhou dobu a na jak dlouho mě bude vakcína chránit?

Vakcína by měla být účinná asi dva týdny po aplikaci druhé dávky. V současné době není délka účinnosti známa, potřeba přeočkování po dvou dávkách nebyla zatím stanovena.

Mohou být očkovány i děti?

Vakcína Comirnaty se v současné době nedoporučuje pro děti do 16 let, vakcína Moderna a Astra Zeneca je určena pro osoby od 18 let věku. U nižších věkových skupin nebylo provedeno klinické hodnocení.

Mohou se vakcínami proti COVID-19 očkovat těhotné nebo kojící ženy?

Údaje o aplikaci vakcín v těhotenství jsou velmi omezené. Přestože neexistují žádné studie zaměřené na kojící ženy, žádné riziko se u kojících matek nepředpokládá. Lékař musí vždy zvážit možné přínosy a rizika pro matku a plod. Očkování není důvodem k přerušení kojení.

Mohou se objevit nějaké reakce po očkování?

Mezi nejčastěji pozorované nežádoucí účinky u vakcín Comirnaty a Moderna patří bolest a zduření v místě vpichu, únava, bolest hlavy, horečka a zimnice, bolest svalů a kloubů. U vakcíny Moderna je navíc mezi nejčastějšími nežádoucími účinky uváděna také nevolnost, zvracení, zarudnutí v místě vpichu, zduření a bolest podpažních uzlin. Obdobné nežádoucí účinky jsou uváděné i u vakcíny Astra Zeneca. Tyto reakce se objevují s velmi častou frekvencí, tzn. u více než 1 pacienta z 10 očkovaných. Jde o reakce, které patří mezi očekávané reakce prakticky všech vakcín. U většiny osob tyto nežádoucí účinky za několik dní odezní. Není však možné vyloučit, že tyto relativně běžné nežádoucí účinky, které nejsou vážnou komplikací pro zdravého člověka (např. horečka, nechutenství, zvracení a malátnost) mohou u závažně oslabených osob vést k zhoršení zdravotního stavu.

MUDr. Ilona Kochová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Praha 1

MUDr. Alena Slámová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Praha 2
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK