Nově v našich centrech: vyšetření protilátek na Covid-19 z krve

V rámci naší služby vyšetření protilátek z krve na různá onemocnění, zařazujeme vyšetření i proti viru SARS – CoV-2. Není součástí plošného testování zdarma.

Informace k vyšetření protilátek třídy IgG po prodělaném onemocnění covid-19

Světová zdravotnická organizace /WHO/ již na jaře letošního roku podpořila vývoj sérologických testů, které mají být používány jako pomocná metoda při vyšetřování probíhající epidemie a při retrospektivním hodnocení epidemie. Imunitní systém hostitele reaguje na infekci SARS-CoV-2/ covid-19 produkcí specifických protilátek. Detekci protilátek třídy IgG proti SARS – CoV-2 lze použít ke zhodnocení stavu imunity pacientů po prodělané infekci. K tvorbě IgG protilátek dochází 10.-18. den po nástupu příznaků infekce. Nabízíme vyšetření IgG protilátek z krve pomocí kvantitativního testu metodou ELISA. Odběr provádíme z žilní krve v našich ordinacích OCM a není nutné být na lačno.

Vyšetření je vhodné provést, pokud máte podezření na prodělání nákazy covid-19 s minimálními nebo žádnými příznaky. Dále, když jste infekci prodělal/a a chcete vědět jakou máte hladinu protilátek anebo jste po ukončení karantény, jste bez zdravotních obtíží a chcete se ujistit, že jste onemocnění neprodělal/a. V budoucnu bude test přítomnosti IgG protilátek sloužit taky k detekci protilátek po vakcinaci proti infekci covid-19.

Nejčastější dotazy:
1. Co znamená, že mám protilátky?
 Přítomnost protilátek třídy IgG znamená, že jste nemoc prodělal/a.

2. Jak dlouho mě budou protilátky chránit, resp. za jak dlouho je potřeba test opakovat?
 Ochranná hladina IgG protilátek se udrží přibližně 3-6 měsíců dle výsledků dosavadních provedených studií, poté by bylo vhodné test opět opakovat.

3. Je vhodné, aby toto vyšetření absolvovaly i děti?
 Ano, toto vyšetření je vhodné i pro děti. V našich centrech vyšetřujeme protilátky z krve pouze osobám starším 15 let.

4. Za jak dlouho budu mít výsledek testu k dispozici a jaká je cena testu?
 Výsledky bývají maximálně do týdne, většinou během 3-4 dní. Cena vyšetření je 700 Kč.

5. V případě, že budu mít pozitivní protilátky znamená to, že jsem nemocný/á a musím zůstat v karanténě ?
 Ne, tak to není. Právě naopak, znamená to, že jste nemoc prodělal/a a v karanténě zůstat nemusíte.

6. Mohu výsledky vámi provedeného vyšetření uplatnit jako deklaraci svého zdravotního stavu při přechodu hranic?
Určitě ano. Výsledek vyšetření na přítomnost IgG protilátek budeme zapisovat do MOP/ Mezinárodního očkovacího průkazu. Pozitivní nález bude možné uplatnit jako deklaraci zdravotního stavu při cestování do zahraničí.

7. Bude tento test akceptován ve všech zemích, když budu cestovat?
 Pravděpodobně bude tento test akceptován ve všech zemích ve světě a bude dostačující pro cestování stejně jako doklad o vakcinaci.

Doplňující informace:
Detekce protilátek umožňuje pouze nepřímý průkaz infekce covid-19. Jejich hladina a dynamika je výrazně ovlivněna vztahem mezi patogenem a hostitelem a v současné době, krátce po zavlečení SARS-CoV-2 do lidské populace, je znalost těchto parametrů málo robustní a podložená malým počtem studií s malým množstvím pacientů (řádově desítky). Podle současných výsledků případových studií (4) dochází k vzestupu hladin protilátek nad detekční mez testů u většiny pacientů ve 2. týdnu po nástupu příznaků. Na vzorku 208 sér byla pozorována pozitivita IgM a IgA protilátek průměrně 5. den (rozptyl 3. - 6. den), u IgG 14. den (rozptyl 10. - 18. den) po nástupu příznaků (3), v jiné studii na 173 probandech byla zaznamenána pozdější sérokonverze s mediánem 11 dní pro IgM (10). Pozitivní prediktivní hodnota průkazu IgM a IgG je 100% respektive 88,9%, ale negativní prediktivní hodnota se pohybuje od 70 do 90% (3). Ve srovnání s přímým průkazem PCR byla pozorována senzitivita testů IgM cca 48% a IgG cca 89%, specificita byla 100%, respektive 91% (5). Z těchto důvodů je využití při diagnostice akutní infekce problematické a výrazně méně spolehlivé než přímý průkaz metodou RT-PCR (2). Při využití stanovení protilátek v diagnostice je vždy třeba respektovat pozdější nástup pozitivity (imunologické okno) a větší možnost selhání testu (horší negativní prediktivní hodnotu) zejména u asymptomatických a oligosymptomatických případů, případně u imunokompromitovaných osob (opožděná sérokonverze). Výsledek vyšetření přítomnosti protilátek tak může být i při dobré senzitivitě použitého testu u infekčního, i již symptomatického, pacienta dosud negativní (11). Stejně jako u jiných respiračních virových infekcí není sérologie v současné době doporučena k detekci akutní infekce.

Aktualizováno k datu 15. 1. 2021.