Nárůst horečky dengue v Karibské oblasti

Karibský ostrov Jamajka zaznamenává od ledna 2019 zvýšený výskyt případů horečky dengue na svém území. Od 1. do 21. ledna bylo hlášeno 339 suspektních a potvrzených případů horečky dengue, z toho 13 úmrtí. V roce 2018 registrovali na Jamajce 4,5 násobný meziroční nárůst dengue oproti roku 2017. Koncem roku 2018 bylo nejvíc případů hlášeno z hlavního města Kingston a ze Saint Andrew, v roce 2019 hlásili zatím nejvíc případů ze Saint Catherine. Podle laboratorních nálezů zde cirkuluje zejména dengue virus 3.

Začátkem letošního roku zaznamenali případy horečky dengue i další karibské ostrovy, včetně zámořských území evropských zemí (Francie, Holandsko) jako jsou Guedeloupe, Martinique a Saint Martin, kde cirkuluje hlavně serotyp 1 viru dengue.