Mor na Madagaskaru

Podle zprávy Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ze dne 10. září 2021 bylo na Madagaskaru hlášeno 30 případů onemocnění pneumonickou formou moru.


Pneumonická forma moru se na Madagaskaru vyskytuje endemicky. WHO již dříve potvrdila, že 7 případů z 30 hlášených skončilo úmrtím, všechny v obci Miandrandra. Poslední velká epidemie moru na Madagaskaru byla v roce 2017; bylo hlášeno 2417 potvrzených, pravděpodobných a suspektních případů, včetně 209 úmrtí (case fatality rate 8,7 %) hlášených z 57 ze 114 okresů v zemi. Z toho bylo 1854 onemocnění klinicky klasifikováno jako plicní forma moru (77 %), 355 onemocnění jako bubonická forma moru (15 %), jeden případ byl klasifikován jako septická forma a 207 případů nebylo klasifikováno. V průběhu epidemie onemocnělo morem nejméně 81 zdravotnických pracovníků. Z 1854 klinických případů pneumonické formy moru bylo laboratorně potvrzeno 390 (21 %).

Mor je způsoben bakterií Yersinia pestis a je přenášen na člověka hlavně kousnutím infikovanými blechami. Y. pestis je citlivá na sluneční zářením a vysušení; ve vzduchu přežije až jednu hodinu, doba přežití se liší v závislosti na podmínkách prostředí. Aby se snížilo riziko úmrtí, musí být do 24 hodin od prvních příznaků onemocnění podány antibakteriální látky; účinné jsou streptomycin, gentamicin, tetracykliny a chloramfenikol. Vzhledem k tomu, že mor u lidí se ve většině částí světa vyskytuje vzácně, není nutné podle CDC očkovat jiné osoby než osoby s vysokým rizikem expozice. V roce 2020 američtí vědci z FDA potvrdili, že vyvinuli novou orální vakcínu proti moru.

Podle médií bylo první onemocnění na Madagaskaru zjištěno u osoby, která zemřela v týdnu od 23. srpna 2021, ale onemocnění ani úmrtí nebylo příbuznými nahlášeno. Druhá osoba zemřela ve stejné rodině o týden později. Později byla diagnóza pneumonické formy moru potvrzena Ministerstvem zdravotnictví. Podle médií citujících madagaskarské ministerstvo zdravotnictví se uvádí, že k 7 úmrtím došlo v obci Miandrandra (3 osoby zemřely v nemocnici a 4 v komunitě); dalších 22 pacientů se léčí. Obec Miandrandra se nachází ve čtvrti Arivonimamo, regionu Itasy na Madagaskaru, uprostřed ostrova a 40 km jihozápadně od hlavního města Antananarivo. Obec je nyní v karanténě. Obyvatelům 6 obcí okresu Arivonimamo je zakázán vnitřní pohyb. Probíhá aktivní vyhledávání případů a chemoprofylaxe u vysoce rizikových kontaktů. Mezi další aktivity patří pravidelná zasedání výborů pro kontrolu moru na úrovni regionů a zdravotních okresů; trasování kontaktů; kontroly vektorových a zvířecích rezervoárů. Souběžně probíhá osvětová kampaň o praxi famadihany neboli obřadu obětování mrtvým, považovaného za jeden z možných mechanismů šíření nemoci.

Zdroj: http://www.szu.cz/tema/prevence/mor-na-madagaskaru