Mohl se u nás koronavir vyskytovat už na přelomu roku?

Vzhledem ke skutečnostem, že první případy onemocnění byly oficiálně hlášeny z Wu-chanu provincie Chu-pej v Číně 31.12.2019, neoficiálně se v oblasti vyskytovaly již od poloviny listopadu 2019, inkubační doba je až 14 dnů a jedná se o kapénkovou infekci, nelze tuto možnost jednoznačně vyloučit. V současné době, kdy je možné dostat se letecky během hodin z jednoho světadílu do dalšího, mohlo dojít k ojedinělému importu tohoto onemocnění. Protože se jednalo o období epidemie sezónní chřipky, mohlo se teoreticky stát, že onemocnění nebylo rozpoznáno.

MUDr. Hana Ševčíková
Centrum Očkování a cestovní medicíny Ostrava