Mohl koronavirus uniknout z laboratoře?

Tato verze o původu SARS-2-CoV patří spíše do oblasti konspiračních teorií. Doposud neexistují žádné důkazy o tom, že virus je uměle vytvořený v laboratorních podmínkách a z nějakého důvodu "vypuštěný" do populace. Naopak existují pevné vědecké důkazy o rozšíření tohoto viru ze zvířecích rezervoárů na člověka. Nejde tak o důsledek vědeckých experimentů, ale o následek lidského negativního působení na přírodu a pustošení přírodních zdrojů.

MUDr. Jan Dvořák
Centrum Očkování a cestovní medicíny, Praha 6