Mezinárodní očkovací průkaz

Co je Mezinárodní očkovací průkaz?

Mezinárodní očkovací průkaz (dále MOP) je tvořen dvěma dokumenty:

  1. Certifikát o platném očkování nebo profylaxi (CPO)
  2. Vlastní Mezinárodní očkovací průkaz

Certifikát o platném očkování nebo profylaxi je definován IHR (International Health Regulations).

V současnosti je jedinou chorobou, proti které se musí povinně očkovat při cestách do endemických oblastí – tj. do oblastí s výskytem dané nemoci, žlutá zimnice. Upozorňujeme, že povinnost očkování musí být splněna i při tranzitu přes endemickou oblast.

Očkování proti žluté zimnici mohou provádět pouze poskytovatelé zdravotních služeb vedení v evidenci MZ ČR, v odbornostech a za podmínek uvedených v § 47a odst. 4 a 5 zákona č. 258/2000 Sb. nat pouze oficiální centra, která splňují podmínky zákona 258/2000 Sb., §47a, odst. 4, 5 a 6 a která jsou uvedena v oficiálním Seznamu poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici.

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici. 

Mimo rámec IHR je u poutníků do Mekky vyžadováno povinně očkování proti meningokokové meningitidě tetravalentní vakcínou. 

Forma vyplnění CPO je striktně dána a jakékoliv změny (škrty, doplnění) nebo chybějící nebo chybný zápis jej činí NEPLATNÝM

CPO i MOP musí být vypsány v angličtině nebo francouzštině.

Vystavení MOP i CPO v našich centrech

Centra Očkování a cestovní medicíny jsou certifikovaným pracovištěm očkování proti žluté zimnici a Mezinárodní očkovací průkaz Vám bude vystaven automaticky při očkování proti žluté zimnici. Záznam o provedeném očkování Vám bude zapsán do CPO dle platných směrnic lékařem s odbornou kvalifikací.

Na Vaši žádost samozřejmě vystavíme MOP i v případě jiného pravidelného nebo doporučeného očkování. Provádíme i výpisy z očkovacího průkazu, který Vám byl vystaven v dětství, poněvadž tyto výpisy jsou při vstupu do některých zemí vyžadovány. 

Vystavení MOP je zpoplatněno částkou 120 Kč.

Očkování proti žluté zimnici a jeho zápis do MOP

Očkování proti žluté zimnici je povinné do zemí, jejichž seznam vydává WHO (Světová zdravotnická organizace). Vízum do těchto zemí cestovatel obdrží po prokázání očkování platným zápisem v MOP. Státy si vytváří specifická očkovací centra pro žlutou zimnici v rámci jejich působnosti za účelem zajištění kvality a bezpečnosti všech procedur a materiálů používaných při očkování.

Zápis do mezinárodního očkovacího průkazu může provést jen pracoviště, které je uvedeno v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR (viz odkaz výše), a které vlastní oficiální kulaté razítko s nápisem: „MOH Approved Immunisation Center + Czech Republic + název očkovacího centra + znak země.“ Záznam o očkování do MOP provádí lékař, který vakcínu přímo aplikoval (Administration’s Clinician), nebo lékař, který dohlížel na sestru, která očkovaní provedla (Supervising Clinician). Průkaz musí mít razítko oficiálního podávacího centra.

Pokud byl klient naočkován vakcínou proti žluté zimnici u praktického lékaře a nemá záznam o očkování do MOP, nemůže lékař očkovacího centra Avenier a.s., přepsat záznam o aplikaci z českého očkovacího průkazu do mezinárodního.