Mezi nově popsané příznaky nákazou Covid-19 patří "covidové prsty", jaké jsou příznaky a proč jsou častější u dětí a mladistvých.

V rámci prakticky všech virových onemocnění dochází ke stavu, který je charakteristický mírně zvýšenou tvorbou drobných krevních sraženin. Ty se pak vychytávají v těch nejmenších cévách - kapilárách, které ucpávají, tkáň v jejich okolí je hůře prokrvená, dochází ke vzniku otoku a zánětlivých změn. Nejpostiženější oblastí bývají prsty dolních končetin. Jsou zarudlé, oteklé, můžou být hůře citlivé, můžou pálet, bolet, v ojedinělých případech se mohou objevit i drobné nekrózky (ložiska odumřelé tkáně). Na prstech rukou se tyto projevy také mohou objevit, ale celkově prokrvení prstů rukou je značně lepší než na nohou, proto se nejčastěji objeví právě na dolních končetinách. 

Proč se tyto projevy objevují častěji u dětí a mladistvých? Toto je spojeno s "kvalitou" cévního systému. U dospělých a starších lidí z důvody "ucpávání" cév vznikají časem takzvané "kolaterály" - cévy, které přemosťují postižené, ucpané, úseky cév. Výsledkem je, že cévní zásobení u dospělých a starších lidí na periferii těla je "bohatší" než u mladších, proto u těchto lidí nedochází tak lehce k vychytávání a ucpávání těchto kapilár.  

MUDr. Ivo Hiemer
Centrum Očkování a cestovní medicíny Ostrava