Máme mít obavu z očkování živou vakcínou v období Covid-19?

Odkládání očkování může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění. Riziko nákazy vakcinací preventabilní infekce je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy očkovaného onemocněním Covid-19 od ostatních pacientů přítomných v čekárně lékaře. Očkování nepoškozuje imunitní systém a nezvyšuje riziko vzniku onemocnění Covid-19.

  • provádět očkování bez omezení i za současné epidemiologické situace
  • očkování neodkládat 
  • pokračovat v řádném očkování s důrazem na děti mladší tří let věku 
  • k očkování využívat běžně doporučené očkovací látky a doporučená vakcinační schémata 
  • provádět očkování také u rozočkovaných osob k dokončení schématu ve standartním režimu 
  • očkování plánovat v jiných ordinačních hodinách, než probíhá péče o akutně nemocné, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných 
  • očkování neprovádět u osob, které jsou v karanténě pro onemocnění Covid-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění 
  • respektovat doporučení registrujícího lékaře a dodržovat individuální přístup k rizikovým pacientům.

Výše uvedená základní pravidla, která jsou současně doporučením České vakcinologické společnosti a převzata také MZ České Republiky, platí nejen pro vakcíny neživé, ale také pro vakcíny živé, jak v rámci pravidelného očkování (vakcína proti spalničkám + příušnicím + zarděnkám), tak také v rámci "komerčního" nadstandardního očkování (např. vakcíny proti žluté zimnici, planým neštovicím). 

MUDr. Ivo Hiemer
Centrum Očkování a cestovní medicíny Ostrava