Leptospiróza

Leptospiróza je horečnaté bakteriální onemocnění způsobené bakterií rodu Leptospira. Toto onemocnění je jednou z nejčastějších nemocí přenosných ze zvířete na člověka.

Očkovací látka doposud nebyla vyvinuta

Naši lékaři vám rádi poskytnou konzultaci ohledně
preventivních opatření - objednat konzultaci

Výskyt

Všechny kontinenty kromě Afriky

Ohrožená skupina

Osoby pracující se zvířaty

Postihuje

Horečnaté onemocnění, poruchy srážení krve

Pojišťovna

-

Výskyt

Onemocnění se vyskytuje v částech Evropy, Afriky, Asie a Jižní Ameriky.

Přenos

Onemocnět lze po kontaktu s vodou či půdou, která je kontaminována močí nakažených zvířat, nebo při poranění nakaženým zvířetem.

Zdroj nákazy

Zdrojem nákazy jsou myši, potkani, někdy skot, vepři a psi, kteří vylučují bakterie močí. 

Inkubační doba

Inkubační doba je 1-2 týdny.

Příznaky

Příznaky onemocnění závisí na věku a zdravotním stavu nakaženého. Onemocnění může probíhat bezpříznakově, ale může mít také závažný průběh. Typickými příznaky je horečka až 40 °C, zimnice, třesavka, bolesti hlavy a svalů. Při zhoršení stavu se k prvotním příznakům přidávají bolesti břicha, bolesti na hrudi, porucha funkce ledvin, jater, poruše srážlivosti krve a změnám psychického stavu.

Ochrana a prevence

Léčba závisí na závažnosti onemocnění. Lehčí formy se léčí pouze symptomaticky. Při těžším průběhu je nutná hospitalizace.

Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé pracující se zvířaty (zejména zemědělci a zootechnici pracující v živočišné výrobě, řezníci, lidé pracující v kanalizaci, deratizátoři, případně ošetřovatelé laboratorních potkanů). Kromě nich jsou ohrožení také obyvatelé domů, ve kterých se vyskytují potkani, případně vodáci a turisté, pokud přijdou do styku s kontaminovanou vodou či půdou.

Prevence spočívá v hubení hlodavců, kteří se vyskytují v uzavřených objektech (deratizace). Na rizikových pracovištích je nezbytné zachovávat předpisy o bezpečnosti práce a důsledně používat pracovní pomůcky. V přírodě by se člověk měl vyvarovat pití vody z neověřených přírodních zdrojů, koupání ve stojatých vodách, chození naboso v bahně nebo vlhké půdě apod. Neměl by také jíst volně ležící neumyté ovoce či zeleninu, neumyté spadané ovoce, neumytou zeleninu či ovoce uložené ve sklepě. 

Upozornění: Veškeré výše uvedené informace jsou odborně garantované. V našich očkovacích centrech vám lékaři poskytnou odbornou konzultaci. Následné rozhodnutí o očkování patří plně do kompetence lékařů v našich centrech.

Rezervujte si termín ještě dnes

Konzultace pro: Leptospiróza

Jak funguje konzultace?

Konzultace k očkování do zahraničí

Konzultace stojí 300 Kč, ale pokud se necháte naočkovat, je pro Vás zdarma.

Obvykle očkujeme již při první návštěvě, takže se nemusíte bát ztráty času.

Cena: 300 Kč
Mapa ordinací x

Najděte si nejbližší ordinaci

Největší síť očkovacích center v ČR.

  • Odbornost
  • Dostupnost
  • Kvalita