Klíšťová encefalitida ve Švédsku

Případy klíšťové encefalitidy (KE) jsou hlášeny z obce Gavle a z jihu se postupně rozšířily na západ. V roce 2021 se výskyt zvýšil prakticky ve všech krajích. Klíšťata jsou ve Švédsku aktivní na jaře, v létě a na podzim.

V roce 2021 bylo hlášeno celkem 533 případů KE. To je nejvyšší počet případů na vnitrostátní úrovni hlášených ve Švédsku. Ve srovnání s předchozím rokem (2020) jde o dvojnásobek. Většina případů byla hlášena v září a většina osob se nakazila ve Švédsku.

Velký nárůst v roce 2021 je pravděpodobně způsoben několika různými faktory, jako jsou:

  • nárůst populace drobných hlodavců v průběhu roku 2020, tj. hraboše lesního a myšice lesní,
  • příznivé povětrnostní podmínky pro vzájemné setkávání klíšťat a lidí venku,
  • pandemie, protože mohla také přispět k tomu, že ve volné přírodě zůstalo více lidí než obvykle a riskovali, že je kousne klíšťata.


Zdroj: promedmail.org