MUDr. Josef Trmal, Ph.D.

Praxe mě přesvědčila, že prevence vzniku nemocí, včetně infekčních onemocnění, je velmi důležitá, protože léčba je někdy problematická, nebo poskytuje jen omezený výsledek.

Proto považuji předcházení infekčních nemocí očkováním za velmi efektivní. Současně přistupuji k očkování tak, aby bylo s co nejmenším zdravotním rizikem a maximálním efektem.

Těším se na vás v ordinaci:Očkovací centrum Ústí nad Labem


MUDr. Josef Trmal, Ph.D. je autorem nebo garantem