Je možné očkovat děti proti COVID-19?

Vakcína Comirnaty se v současné době nedoporučuje pro děti do 16 let, vakcína Moderna a Astra Zeneca je určena pro osoby od 18 let věku. U nižších věkových skupin nebylo provedeno klinické hodnocení.

MUDr. Ilona Kochová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Praha

MUDr. Alena Slámová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier, Praha
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK