Je možné dopředu předpovědět (podobně jako u chřipky) výskyt konkrétní mutace dle dané oblasti? Bude možné připravit vakcínu proti více kmenům / mutacím COVID-19?

Ještě nemáme tolik informací a zkušeností jako s virem chřipky. Jaká kde vznikne mutace, jaký bude mít vliv na infekčnost a virulenci viru, jak se projeví v dané populaci (třeba proočkované), jestli bude způsobovat těžší průběhy, jestli bude více ohrožovat mladší věkové kategorie, je zatím těžké odhadnout. Na přípravě upravených covidových vakcín se už pracuje. Nejdůležitější je nenechat viru šanci, aby se rychle množil a šířil, protože to je jeho jediná šance, jak měnit své vlastnosti (mutovat) a selektovat v dané populaci nejúčinnější varianty viru. Čím méně se bude šířit, čím méně bude případů, čím nižší bude míra schopnosti viru šířit se populací (R0), tím méně prostoru k mutacím a selekci bude mít. A my budeme mít čas ho dohnat nebo předběhnout (třeba proočkovaností nebo výrobou ještě účinnějších vakcín).

MUDr. Hana Tkadlecová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Zlín