Je dětská obezita rizikovým faktorem při nákaze COVID-19?

Ano, obezita patří k rizikovým faktorům závažnějšího průběhu COVID-19 u dětí. Mezi další takové faktory patří mj. diabetes mellitus, chronické onemocnění dýchacích cest (např. asthma bronchiale), onemocnění krvetvorby, vrozená či získaná porucha imunity (imunodeficit) apod. Rizikovým faktorem je i věk, děti mladší 1 roku mají vyšší riziko závažnějšího průběhu COVID-19.

MUDr. Jan Dvořák
Centrum Očkování a cestovní medicíny, Praha