Loading...

Jaký je důvod aktuálního vysokého počtu nakažených zdravotníků? Chybí jim ochranné pomůcky nebo dochází k porušení postupu při ošetření nemocných?

Je to kombinace všech faktorů uvedených výše. Na prvním místě je však nutno si uvědomit, že jsou to opravdu zdravotničtí pracovníci, kteří jsou v té "první linii" a jsou v dennodenním kontaktu s potenciálně nakaženými. Stačí jen drobné zaváhání, drobná chyba v použití ochranných osobních pomůcek, drobná chyba v desinfekci rukou, nevědomky si protřou oko kontaminovanou rukou... a nakazí se...  Ochranných pomůcek je v nemocnicích zpravidla již dostatek. Hůře na tom můžou být např. ambulantní specialisté nebo praktičtí lékaři. Ale opravdu velkou část a prakticky nejhůře ovlivnitelnou část, tvoří individuální selhání jednotlivce - když někdo s teplotou, mírným kašlem dojde do zdravotnického kolektivu nebo se v daném kolektivu nedodržují zásady ochrany k omezení šíření nákazy mezi lidmi (shlukování, shromažďování lidí, zaměstnanců např. ke společnému jídlu, na ošetřovně, v sociálních místnostech, v šatnách...). Někdy to ani nemusí být selhání jednotlivce, někdy se prostě stane, že je člověk klinicky asymptomatický (a těch je až třetina nakažených) a nechtě nákazu do kolektivu přinese.  

MUDr. Ivo Hiemer
Centrum Očkování a cestovní medicíny Ostrava

Další články v rubrice
Mohl koronavirus uniknout z laboratoře? 19.05.2020
Má se Evropa/ČR obávat druhé vlny Covid-19? 15.05.2020
Může laik rozlišit nákazu koronavirem od jiné virózy/chřipky? 14.05.2020
Mezi nově popsané příznaky nákazou Covid-19 patří "covidové prsty", jaké jsou příznaky a proč jsou častější u dětí a mladistvých. 13.05.2020
Jsou netopýři původcem viru Covid-19? Může se virus schovat i u jiných zvířat? 11.05.2020