Jak se chovají epidemie/pandemie po odeznění akutní fáze? Kde perzistují viry a lze predikovat, zda se znovu objeví?

Tato otázka je trochu složitější. Abychom ji vysvětlili, musíme si nejprve objasnit, co je to přirozený rezervoár. Za přirozený rezervoár se považuje zdroj a prostředí k přežívání nákazy. Typický přirozeným rezervoárem například pro virus vztekliny jsou netopýři. Pro virus ebola jsou to určité druhy opic. Pro koronaviry jsou to netopýři a někteří další živočichové. Pokud je virus vázán pouze na člověka (např. virus pravých neštovic) a nemá rezervoár jinde v přírodě, lze vyléčením posledního člověka s pravými neštovicemi virus z populace zcela eliminovat a infekce se již nevrátí, protože nemá odkud. V našem případě však původ infekce ještě zcela jednoznačně odhalen nebyl, proto je těžké na otázku odpovědět. Současná opatření pravděpodobně průběh infekce (pandemie) zpomalí, je však pravděpodobné, že se objeví i další "vlny" onemocnění. Ale vše ukáže až budoucnost... 

MUDr. Ivo Hiemer
Centrum Očkování a cestovní medicíny Ostrava