Loading...

Jak se chovají epidemie/pandemie po odeznění akutní fáze? Kde perzistují viry a lze predikovat, zda se znovu objeví?

Tato otázka je trochu složitější. Abychom ji vysvětlili, musíme si nejprve objasnit, co je to přirozený rezervoár. Za přirozený rezervoár se považuje zdroj a prostředí k přežívání nákazy. Typický přirozeným rezervoárem například pro virus vztekliny jsou netopýři. Pro virus ebola jsou to určité druhy opic. Pro koronaviry jsou to netopýři a někteří další živočichové. Pokud je virus vázán pouze na člověka (např. virus pravých neštovic) a nemá rezervoár jinde v přírodě, lze vyléčením posledního člověka s pravými neštovicemi virus z populace zcela eliminovat a infekce se již nevrátí, protože nemá odkud. V našem případě však původ infekce ještě zcela jednoznačně odhalen nebyl, proto je těžké na otázku odpovědět. Současná opatření pravděpodobně průběh infekce (pandemie) zpomalí, je však pravděpodobné, že se objeví i další "vlny" onemocnění. Ale vše ukáže až budoucnost... 

MUDr. Ivo Hiemer
Centrum Očkování a cestovní medicíny Ostrava

Další články v rubrice
Mohl koronavirus uniknout z laboratoře? 19.05.2020
Má se Evropa/ČR obávat druhé vlny Covid-19? 15.05.2020
Může laik rozlišit nákazu koronavirem od jiné virózy/chřipky? 14.05.2020
Mezi nově popsané příznaky nákazou Covid-19 patří "covidové prsty", jaké jsou příznaky a proč jsou častější u dětí a mladistvých. 13.05.2020
Jsou netopýři původcem viru Covid-19? Může se virus schovat i u jiných zvířat? 11.05.2020