Jak dlouho může ještě trvat šíření koronaviru?

Tato otázka pochopitelně zajímá všechny, odborníky i laiky, ale odpověď je obtížná, protože faktorů, které to ovlivňují je celá řada, a také je zde řada neznámých.

Šíření mikrobiologického agens, které se přenáší kapénkovou cestou a prostřednictvím kontaminovaných předmětů, se v populaci zastavuje obvykle v situaci, kdy se s ním setká většina populace, obranný systém jednotlivce si vytvoří protilátky a paměť nebo je proti tomuto agens většina populace naočkována. Tento proces může trvat mnoho dalších měsíců.

Zatím nevíme, jaká část populace se s koronavirem - SARS-Cov-2 setkala, odpověď by nám měly přinést serologické přehledy v nejbližší době. Od začátku výskytu onemocnění COVID-19 a i nyní v době jeho pandemie dochází k postupné imunizaci populace (tzv. promořování). Odhaduje se, že jakmile bude imunizováno cca 70 % populace, šíření by se mělo zastavit v rámci tzv. kolektivní imunity. Důležitou okolností je, jak dlouho bude přetrvávat vytvořená imunita po prodělání onemocnění a zda nedojde k mutaci viru.

S největší pravděpodobností nás koronavirus – SARS-Cov-2 bude provázet i v budoucnosti, zda to bude v podobě epidemií, sporadických výskytů, sezónních výskytů nebo jiných nelze zatím s jistotou předvídat. Pokud se podaří vyrobit očkovací látku, kterou by využila většina populace bylo by to ideální.

MUDr. Hana Ševčíková
Centrum Očkování a cestovní medicíny Ostrava