Inteligentní karanténa – co nás čeká?

Od pondělí 30.3. byl spuštěn pilotní projekt tzv. "inteligentní karantény" v Jihomoravském kraji. Na základě informací od jeho autorů jde v současné době při zvyšujícím se počtu případů a především při enormním nárůstu kontaktů, které je třeba zajistit a vyšetřit, o efektivní způsob dohledávání epidemiologicky významných kontaktů 5 dnů do minulosti.  

Protože není vždycky jednoduché si vzpomenout, která místa jsme v minulých 5 dnech navštívili (banka, obchod, rodinní příslušníci) a koho všechno jsme při tom potkali, byl sestaven systém (tzv. vzpomínková mapa), který má rychle a efektivně pomoci. 

Po udělení souhlasu od nakaženého lze z dat, která se už v současné době shromažďují u mobilních operátorů a z platebních karet, získat přehled o jeho pohybu v posledních 5 dnech a pomoci mu se rozpomenout, koho všechno potkal, koho měl ve své blízkosti na méně než 2 metry a na dobu delší než 15 minut a tyto osoby v rizik co nejrychleji kontaktovat. Tyto informace získá pracovník krajské hygienické stanice (po udělení souhlasu od nakaženého) a získá je jen na 6 hodin (které jsou nezbytné pro zpracování dat), a pak se tyto informace vymažou. Významnost těchto kontaktů zhodnotí odborný pracovník hygieny a vybrané kontakty budou co nejdříve vyhledány a vyšetřeny za pomoci odběrového mobilního týmu Armády ČR. Lze tak rychleji reagovat, suspektní případy poslat dříve do karantény, případně provést na rizikových místech ohniskovou dezinfekci.

Tento systém by měl zrychlit a zefektivni vyhledávání kontaktů, které probíhá už nyní, ale bez doplňujících informací a bez podpory mobilních odběrových týmů. 

Zpočátku to bude jistě nápor na laboratorní kapacity, ale po prvních dnech plošného zavedení by se situace měla ustálit. V krátkém čase tak bude vyšetřeno mnohem více osob, které byly v riziku. Rychleji se případné pozitivní kontakty izolují a sníží se tak množství zdrojů v populaci. Přechodně pravděpodobně stoupne i počet pozitivních (ale s lehčími či žádnými příznaky). Důležitý bude i druh použitého testu, který by měl mít vysokou specificitu i senzitivitu, tzn. měl by generovat co nejméně falešně pozitivních i falešně negativních výsledků.

Pokud se projekt povede zavést do praxe a lidé budou aktivně participovat, mělo by být výsledkem to, že bude možné zrušit většinu restriktivních opatření. Do doby zvládnutí pandemie bychom ale měli počítat s tím, že nošení roušek na veřejnosti a mytí rukou, jejich dezinfekce, případně nošení rukavic nám zatím zůstane jako jedno z nejefektivnějších opatření v zabránění přenosu infekce. Určitě ani vyhrazení nákupních hodin pro nejcitlivější část populace - seniory, není nic tak strašně omezujícího, abychom to ještě nějakou dobu respektovali (ať už "povinně" či dobrovolně).

Pozitivní je v současné době postupně a nikoli skokově narůstající počet nemocných, takže zdravotnický systém stále dobře zvládá péči o nejtěžší případy. Chraňme tedy nejen seniory, ale především zdravotníky, kteří o nemocné pečují.

MUDr. Hana Tkadlecová
Centrum Očkování a cestovní medicíny Zlín