Horečka údolí Rift

Horečka údolí Rift je akutní virové onemocnění, které postihuje především domácí přežvýkavce, ale může se přenést také na člověka. Virus byl poprvé zaznamenán v roce 1931 u ovcí na farmě v údolí Rift v Keni.

Očkovací látka doposud nebyla vyvinuta

Naši lékaři vám rádi poskytnou konzultaci ohledně
preventivních opatření - objednat konzultaci

Výskyt

Jižní Afrika, subsaharská Afrika, Madagaskar, Saudská Arábie a Jemen

Ohrožená skupina

Osoby v kontaktu s krví, nebo tkáněmi mrtvých zvířat

Postihuje

Horečka, bolest hlavy, bolest svalu a kloubů, kožní projevy

Pojišťovna

-

Výskyt

Onemocnění se vyskytuje převážně v oblastech východní a jižní Afriky, ale také ve většině zemí subsaharské Afriky, Madagaskaru, Saudské Arábii a Jemenu.

Přenos

U člověka dochází většinou k přenosu přímým kontaktem s krví, tkáněmi mrtvých zvířat nebo dalším infikovaným biologickým materiálem. Na přenosu viru se podílí také několik druhů komárů, zejména Aedes a Culex spp.

Zdroj nákazy

Zdrojem nákazy jsou domácí přežvýkavci. K přetrvávání viru mohou přispívat volně žijící živočichové (hlodavci, divocí přežvýkavci nebo netopýři).

Inkubační doba

Inkubační doba je 2-5 dnů.

Příznaky

Horečka údolí Rift může probíhat bezpříznakově, nebo také závažnou formou. Nekomplikovaný průběh se projevuje jako akutní chřipkové onemocnění s horečkou, zimnicí, bolestmi hlavy, výraznou bolestí svalů a kloubů, světloplachostí a anorexií. U pacientů se mohou objevit petechie, nevolnost, zvracení a krvácení z nosu.

Závažný průběh onemocnění je charakterizován akutním febrilním stavem trvajícím 2 až 4 dny, žloutenkou a predispozicí ke krvácení s možným rozsáhlým krvácením do sliznic, podkožních tkání a orgánů. Pacienti obvykle umírají.

Nejčastější komplikací onemocnění je zánět sítnice. U poloviny nemocných dochází k trvalé ztrátě centrálního vidění. Další komplikací může být encefalitida (zánět mozku) s projevy zmatenosti, halucinacemi, závratí a nekoordinovanými pohyby. Encefalitida může vést až ke vzniku kómatu.

Smrtnost je obecně nízká, ale k úplnému zotavení může dojít až po delší době. Byly hlášeny dlouhotrvající neurologické komplikace.

Ochrana a prevence

Pro návštěvníky postižených oblastí platí obecná doporučení pro prevenci nemocí přenášených komáry (používání repelentů, moskytiér, vhodný oděv, omezit noční aktivity) a je vhodné se vyvarovat kontaktu s uhynulými či poraženými kusy hospodářských zvířat či s jejich tělesnými tekutinami. Při ošetřování nemocných a manipulaci s laboratorními vzorky je třeba používat bariérovou techniku a osobní ochranné pomůcky.

Upozornění: Veškeré výše uvedené informace jsou odborně garantované. V našich očkovacích centrech vám lékaři poskytnou odbornou konzultaci. Následné rozhodnutí o očkování patří plně do kompetence lékařů v našich centrech.

Rezervujte si termín ještě dnes

Konzultace pro: Horečka údolí Rift

Jak funguje konzultace?

Konzultace k očkování do zahraničí

Konzultace stojí 300 Kč, ale pokud se necháte naočkovat, je pro Vás zdarma.

Obvykle očkujeme již při první návštěvě, takže se nemusíte bát ztráty času.

Cena: 300 Kč
Mapa ordinací x

Najděte si nejbližší ordinaci

Největší síť očkovacích center v ČR.

  • Odbornost
  • Dostupnost
  • Kvalita